Opetussuunnitelma

Käpylän musiikkiopisto on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä taideoppilaitos, joka kuuluu lakisääteisen valtionosuuden ja Helsingin kaupungin toiminta-avustuksen piiriin. Musiikkiopisto tarjoaa monipuolista ja laadukasta musiikkikasvatusta vauvaiästä lähtien ja musiikin opetusta joko klassista tai kansanmusiikkia painottaen.

Opetushallitus julkisti  syksyllä 2017 uudet ohjeet taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiksi. Näitä ohjeita sovelletaan 1.8.2018 aloittavien oppilaiden osalta. Aiemmin aloittaneita oppilaita koskee kolmen vuoden siirtymäaika.

Käpylän musiikkiopiston opetussuunnitelma 2021

Käpylän musiikkiopistossa kunnioitetaan jokaisen oppijan yksilöllisyyttä ja tuetaan oppijan kehitystä monipuolisesti siihen parhaiten sopivilla, erilaisilla opetusmuodoilla. Käpylän musiikkiopistossa jokaisen oppilaan opinnot rakentuvat yksilöllisesti. Opetus painottuu alussa soittotaidon alkeiden ja harjoittelun oppimiseen henkilökohtaisessa ohjauksessa. Yhteissoitto ja musiikin hahmotusaineet ovat olennainen osa opintoja.

Valintavaihtoehdot opiston yksilöopetukseen haettaessa

  • peruslinjan yksilöllinen soitin- tai lauluopetus
  • kamulinjan yksilöllinen soitin- tai lauluopetus
  • suzukiopetus

Opintojen eteneminen

Yksilöpinnot koostuvat tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista eli taitokoreista. Taitokori 1–4 muodostavat perusopinnot (yht. 800 h) ja taitokori 5 syventävät opinnot (yht. 500h). Taitokorit puolestaan koostuvat neljästä tavoite-alueesta ja niihin liittyvistä opinnoista. Taitokorien tavoitealueet ovat esittäminen ja ilmaisu; oppimaan oppiminen; kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen sekä säveltäminen ja improvisointi.

Kaikkien opintonsa aloittavien oppilaiden opinnot sisältävät intrumenttiopintojen lisäksi ryhmäopintoja ja yhteismusisointia. Ryhmässä opitaan sosiaalisia taitoja, kuuntelua, musiikin rakenteiden hahmotusta, yhteissoittoa, rytmiikkaa sekä yhdessä tai yksin esiintymistä. Myös solistiset soitinopinnot voivat alkaa pari- tai ryhmäopetuksena. Opintojen edetessä korilta seuraavalle  painottuvat valinnaisuus, oppilaan omat kiinnostuksen kohteet ja yhdessä oman opettajan kanssa asetetut tavoitteet. Taitokori 5 syventävissä opinnoissa tehdään valinnaisopintoja ja lopputyö.

Opiston musiikkipolun kuvitus