Oppilaaksi hakevan opas 2023

Iloa, elämyksiä, kasvua, musiikkia!

Tervetuloa opiskelemaan Käpylän musiikkiopistoon!

Tältä sivulta löydät tietoa hakeutumisesta oppilaaksi Käpylän musiikkiopistoon – olit sitten vauvan, lapsen tai nuoren vanhempi tai itse soiton/laulun pariin haluava aikuinen. Mikäli et löydä etsimääsi tietoa tästä paketista, ota rohkeasti yhteyttä meihin, . Vuoden 2024 opas päivitetään 12.4. mennessä!

Ilmoittautuminen

Käpylän musiikkiopistoon ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Eepoksessa. Yksilöopetukseen valitaan opiskelijat oppilasvalinnan kautta. Muskareihin, musiikkivalmennukseen sekä avoimeen opetukseen otetaan oppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Facebook-sivuillamme, Instagramissa ja Youtubessa voit tutustua videoiden avulla opiston toimintaan ja soittimiin, ja saat pienen kurkistuksen opettajiin ja oppilaisiimmekin.

Vastauksia kysymyksiin tarjoamme myös 11.5.23 hakuinfossa, johon voi osallistua joko Karjalatalolla klo 17.30-18.15 tai Zoomin kautta etäyhteydellä klo 18.30-19.15.

Etäyhteys:
Zoom-linkki
Meeting ID: 207 838 6266
Passcode: 591332

 

Lisäksi kanslioista kysymällä saat aina tuoretta tietoa opiskelun eri mahdollisuuksista, soitinvalikoimasta ja opetusmetodeista.

Kevään 2023 ilmoittautumisajat

25.4.–17.5. Ilmoittautuminen oppilasvalintaan Eepoksessa

2.5. alkaen ilmoittautuminen muskareihin, musiikkivalmennukseen ja avoimeen opetukseen Eepoksessa

Kevään 2023 oppilasvalintojen aikataulu

6.5 klo 11-14 Soiva talo -soitinesittelytapahtuma Karjalatalolla

11.5. klo 17.30-18.15 Hakuinfo Karjalatalolla
11.5. klo 18.30-19.15 Hakuinfo Zoomissa (Zoom-kokoushuone)

23.-25.5. Oppilasvalinnat

31.5. mennessä tiedotus valintapäätöksistä

11.6. mennessä oppilaspaikan vastaanottaminen vahvistettava

Tieto oppilasvalinnan tuloksesta lähetetään hakijoille sähköpostitse. Valituiksi tulleet saavat Eepoksesta sähköpostitse hyväksymislinkin oppilaspaikan vastaanottamisen tai hylkäämisen vahvistamiseksi. Oppilaspaikan vastaanottaneille lähetetään syksyä koskeva tiedote juhannukseen mennessä.

Varasijalle valitut saavat ilmoituksen varasijasta sekä pyynnön vahvistaa varasija sähköpostitse kansliasta. Varasijan vastaanottaneille ilmoitetaan sähköpostitse mahdollisesta oppilaspaikan vapautumisesta heti, kun oppilaan on mahdollista aloittaa opinnot.

Opiskelu musiikkiopistossa

Käpylän musiikkiopistossa saat laadukasta musiikinopetusta korkeasti koulutettujen opettajiemme ohjauksessa. Teemme työmme lämmöllä, yhteisöllisessä ja kodikkaassa ilmapiirissä. Oppilas on aina keskiössä!

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. (Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017)

Käpylän musiikkiopistossa on valittavana kaksi linjaa: Peruslinja tarjoaa opetusta klassisen musiikin ja Kamulinja kansanmusiikin lähtökohdista. Peruslinjalla voi opiskella myös suzuki-menetelmällä.

Milloin musiikkiharrastuksen voi aloittaa?

Musiikkiharrastuksen voi aloittaa jo vauvana vauva- tai sisarusmuskarissa. Muskariryhmiä tarjotaan aina 6 ikävuoteen saakka, jonka jälkeen voi siirtyä lasten musiikkivalmennusryhmiin tai hakea opiston yksilöoppilaaksi, jos oma soitintoive on jo selvillä.

Soitonopiskelu aloitetaan tavallisesti noin 5–9-vuotiaana – soittimesta riippuen. Suzuki-menetelmässä soitonopetus voi alkaa jo 3-vuotiaana. Joissakin instrumenteissa (kuten vaskisoittimet tai klassinen laulu) opiskelun ehtii aloittaa myöhemminkin. Peruslinjan laulunopetus on suunnattu nuorille ja aikuisille, kamulinjalla laulunopiskelun voivat aloittaa myös lapset.

Avoin opetus tarjoaa opiskelumahdollisuuksia myös aikuisille laajemmin ryhmä– tai yksilötuntien muodossa.

Yksilöopetus

Käpylän musiikkiopistossa voit opiskella soittoa ja laulua joko peruslinjalla (klassiset soittimet sekä erityisesti pienimmille aloittajille suunnattu suzukiopetus) tai kansanmusiikkilinjalla. Tätä opetusmuotoa kutsutaan myös laajan oppimäärän taiteen perusopetukseksi, TPO:ksi. Taiteen perusopetuksen yksilöopetukseen osallistuva oppilas ei voi olla laajan oppimäärän taiteen perusopetuksen oppilaana kuin yhdessä musiikkiopistossa kerrallaan.

Mitä yksilöopintoihin sisältyy?

Kaikilla linjoilla oppilas osallistuu viikoittain omalle soitto/laulutunnille. Oman tunnin pituus on opintojen alussa soittimesta ja oppilaan iästä riippuen 30–45 min. Opetusohjelmaan kuuluu solistisen pääaineen soitto/laulutuntien lisäksi yhteismusisointia yhtyeissä, orkestereissa ja erilaisissa ryhmissä, pianisteille vapaata säestystä, kaikille musiikin hahmotusaineita, esiintymisiä ja erilaisia projekteja oppilaan pääaineesta ja opiskelun vaiheesta riippuen.

Opinnoissa eteneminen ja taitojen kehittyminen edellyttävät myös säännöllistä harjoittelua kotona. Vanhempien tuki ja kannustaminen on etenkin aloitteleville soittajille tärkeää. Musiikkiopistossa opiskelu on siis paljon muutakin, kuin soittotunti kerran viikossa: monipuolista oppimista ja oppimisen tukemista. Vanhemmilla ei tarvitse olla entuudestaan musiikillista osaamista, opettaja ohjeistaa vanhemmalle tarvittaessa kotiharjoittelun tukemista.

Tukiaineet, musiikin hahmotusaineet (muha) sekä yleinen musiikkitieto (YMT) kuuluvat osana opiskeluun sen eri vaiheissa. Musiikin hahmotusaineet aloitetaan yleensä 9-vuotiaana, nuoremmat osallistuvat tukiaineisiin, kuten rytmiikkaan tai melodikaryhmään (piano- ja harmonikkaoppilaat).  Muha on kaikille yhteinen soitonopiskelua tukeva oppiaine, jonka tavoitteena on laajentaa oppilaiden musiikillista ymmärrystä sekä antaa valmiuksia omaehtoiseen musisointiin ja musiikin elinikäiseen harrastamiseen. Musiikin hahmotusaineissa opitaan musiikin luku- ja kirjoitustaitoa, musiikin hahmottamista kuulonvaraisesti ja notaation pohjalta sekä historian ja tyylien tuntemusta. Toiminnallinen ja käytännönläheinen oppiminen itse soittaen, laulaen ja omaa musiikkia keksien tukee opiskeltavien asioiden yhteyttä soitonopiskeluun ja kehittää käytännön muusikon taitoja.

Tukiaineisiin osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei vaikuta lukuvuosimaksun suuruuteen.

Soitinvalikoima

Käpylän musiikkiopistossa on tarjolla laaja soitinvalikoima akustisten soitinten opetusta – sekä perinteisiä klassisen musiikin soittimia että kansansoittimia. Tutustu verkkosivustollamme peruslinjan, kamulinjan ja suzuki-opetuksen soitinvalikoimiin.

Oppilaalla tulee olla käytössään soitin myös kotiharjoittelua varten. Opistolla on rajallinen määrä vuokrattavia soittimia. Omalta opettajalta saa apua joko uuden tai käytetyn soittimen hankkimisessa. Aloittelijallakin on hyvä olla käytössään tarpeeksi laadukas soitin. Piano-opettajamme suosittelevat vahvasti akustista pianoa terveen kosketuksen kehittymisen ja soinnin vuoksi.

Oppilasvalinnoissa lautakunnan opettajat arvioivat aina yksilöllisesti hakijan valmiuksia aloittaa haluamansa soitin.

Yksilöopinnoissa eteneminen

Oppilas suorittaa yksilölliseen tahtiin musiikkiopintoihin sisältyviä opintokokonaisuuksia. Opintokokonaisuudesta toiseen siirtyminen sisältää aina sekä opettajan että oppilaan (itse)arviointia opinnoissa etenemisestä tai taitojen karttumisesta.

Perusopinnot ja niihin liittyvät musiikin hahmottamisen opinnot suoritettuaan oppilas saa todistuksen perusopintojen suorittamisesta. Sen jälkeen opiskelu jatkuu syventävien opintojen parissa. Syventäviin opintoihin oppilas voi valita opintokokonaisuuksia vapaammin, mutta ne sisältävät aina myös pääaineen opintoja ja musiikin hahmottamisen opintoja. Opintokokonaisuudet suoritettuaan opiskelija saa musiikkiopiston päättötodistuksen.

Musiikkiopiston päättötodistuksen saatuaan opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa tavoitteellista opiskelua musiikkiopistossa rehtorin kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Oppilasvalinnat

Ilmoittautuminen

Yksilöopetuksen oppilasvalintaan ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Eepoksessa (kmo.eepos.fi) 25.4.–17.5.2023. Henkilökohtaiset haastattelut järjestetään vain osalle (peruslinjan) soittimista. Tavoitteemme on tarjota kaikille hakijoille oppilaspaikka joko yksilöopetuksessa, valmennusryhmässä tai muussa ryhmäopetuksessa. Niille, jotka kutsutaan vielä henkilökohtaiseen haastatteluun, lähetetään linkki oman ajan varaamista varten 19.5. mennessä. Oppilasvalintatilaisuuteen osallistuvat seuraavan peruslinjan soittimen ensisijaiseksi valinnakseen ilmoittaneet:

 • piano, suzukipiano ja vapaa säestys
 • viulu ja suzukiviulu, alttoviulu ja suzukialttoviulu
 • huilu ja suzukihuilu
 • käyrätorvi
 • pasuuna
 • trumpetti

Kaikkia hakijoita pyydetään kirjaamaan lomakkeelle myös soitintoive 2 tai 3, jotka otamme huomioon, mikäli emme pysty tarjoamaan paikkaa ykköstoiveessa.

Hakukäytännöt keväällä 2023

 1. Ilmoittaudu Eepoksessa
 2. Tee videotervehdys. jonka linkin voit lisätä ilmoittautumislomakkeelle tai jonka voit lähettää sähköpostitse tai WhatsApp-viestinä numeroon 050449 8912. Tervehdyksessä hakija kertoo vähintään nimensä, ikänsä ja sen mitä soitinta ja miksi haluaisi alkaa soittamaan. Lisäksi hakija voi halutessaan myös laulaa tai soittaa videolle (tätä suositellaan erityisesti, jos hakijalla on aiempaa soittotaustaa tai jos hakee laulua pääaineeksi ). Videon kesto voi olla 1–5 minuuttia.
 3. Saat ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi kuittauksen ilmoittautumisen onnistumisesta/ yhteenvedon ilmoittautumisesta. Mikäli vahvistusta ei tule ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen (ks. myös roskaposti), pyydämme olemaan yhteydessä

Musiikkiopistolta ollaan sinuun yhteydessä 19.5.23 mennessä, mikäli oppilasvalintaan liittyy lisäksi haastattelu tai tarvitsemme lisätietoja. Osaan soittimista hakijat tarvittaessa haastatellaan opistolla oppilasvalintapäivinä 23-25.5.23. Haastattelun yhteydessä saatetaan myös pyytää hakijaa suorittamaan pieniä motorisia tai rytmintoistotehtäviä, jotka osoittavat soveltuvuutta juuri kyseiseen soittimeen.

Tulinko valituksi?

Oppilasvalinnan tulokset julkaistaan keskiviikkoon 31.5.2023 mennessä. Valituille lähetetään sähköpostitse tiedote valituksi tulemisesta sekä linkki oppilaspaikan vastaanottamisen vahvistamista varten. Viesti lähetetään Eepoksesta, lähettäjänä .

Oppilaspaikan hyväksymisestä tai hylkäämisestä tulee ilmoittaa saadun linkin kautta viimeistään 11.6.23.

Hyväksyessään oppilaspaikan hyväksyjä sitoutuu maksamaan koko lukuvuoden lukuvuosimaksun. Mikäli oppilas peruu oppilaspaikkansa 11.6.2023 jälkeen, peritään häneltä koko lukuvuoden maksu.

Varasijalle valituille lähetetään myös tiedote sähköpostitse varasijalle valituksi tulemisesta, sekä pyyntö oppilaspaikan varasijan vastaanottamisen vahvistamisesta. Viesti lähetetään kansliasta, lähettäjänä .

Myös varasija tulee hyväksyä tai hylätä viimeistään 11.6.23.

Niille hakijoille, jotka eivät tule valituksi ensi lukuvuodelle yksilöopetukseen, lähetetään myös tieto valintapäätöksestä sähköpostitse. Hakijoille pyritään osoittamaan musiikkivalmennus- tai muu ryhmä, jossa hakija voi aloittaa musiikkiharrastuksen.

Valituksi tulleen oppilaan ohjeet

Oppilasvalinnan tulokset julkaistaan keskiviikkoon 31.5.2023 mennessä. Valituksi tulleelle oppilaalle lähetetään sähköpostitse tiedote valituksi tulemisesta sekä linkki oppilaspaikan vastaanottamisen tai hylkäämisen vahvistamista varten. Sähköposti lähetetään osoitteesta ilmoittautumislomakkeelle ensisijaiseksi huoltajaksi merkityn huoltajan sähköpostiosoitteeseen.

Oppilaspaikan hyväksymisestä tai hylkäämisestä tulee ilmoittaa saadun linkin kautta viimeistään 11.6.23.

Hyväksyessään oppilaspaikan oppilas/huoltaja sitoutuu maksamaan koko lukuvuoden lukuvuosimaksun. Mikäli oppilaspaikka perutaan 11.6.2023 jälkeen, peritään koko lukuvuoden maksu.

Varasijalle valituille lähetetään myös tiedote sähköpostitse varasijalle valituksi tulemisesta, sekä pyyntö oppilaspaikan varasijan vastaanottamisen vahvistamisesta. Viesti lähetetään kansliasta, lähettäjänä .

Myös varasija tulee hyväksyä tai hylätä viimeistään 11.6.23.

Niille hakijoille, jotka eivät tule valituksi ensi lukuvuodelle yksilöopetukseen, lähetetään myös tieto valintapäätöksestä sähköpostitse. Hakijoille pyritään osoittamaan musiikkivalmennus- tai muu ryhmä, jossa hakija voi aloittaa musiikkiharrastuksen.

Syyslukukauden lasku lähetetään heinäkuun alussa. Uusia oppilaita koskee kirjaamismaksu (50€), joka laskutetaan vain ensimmäisen lukuvuoden alussa. Katso tarkempi listaus lukuvuosimaksuista. Laskulle on mahdollista sopia joko eräpäivän siirto, tai maksusuunnitelma. Laskua koskevissa asioissa ota yhteyttä . Maksamattomat laskut laitetaan perintään. Mikäli oppilaalla on maksamattomia laskuja lukukauden lopussa, ei opintoja voida jatkaa seuraavana lukuvuonna.

Uusille oppilaille lähetetään juhannukseen mennessä syksyä koskeva tiedote, josta löytyy tulevan lukuvuoden tärkeimmät päivämäärät sekä loma-ajat. Lukuvuosi 2023-2024 alkaa maanantaina 14.8.2023. Soittotuntiajat sovitaan oman opettajan kanssa viimeistään edellisellä viikolla. Huomioithan, että opettajallasi on useita oppilaita, minkä vuoksi kaikille ei voida sopia soittotuntia juuri toivotulle päivälle toivottuna kellonaikana.

Musiikkivalmennus

Musiikkivalmennus on ryhmässä tapahtuvaa soiton- ja laulunopetusta 4-9-vuotiaille. Laajuudeltaan ja vaatimuksiltaan eri tyyppiset valmennusryhmät tarjoavat vaihtoehtoja musiikin harrastamisen kokeiluun musiikkiopistoympäristössä. Oppilaspaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja ryhmät käynnistyvät vuosittain elokuussa.

Laulu- ja musisointiryhmät

Laulu- ja musisointiryhmät ovat kevyin vaihtoehto harrastaa musiikkia. Lukuvuonna 2023-24 tällaisia ryhmiä ovat lapsikuoro 1.-3. -luokkalaisille ja musisointipaja eskarilaisille ja 1.-2.-luokkalaisille. Näihin osallistuminen ei edellytä esim. oman instrumentin hankintaa. Ryhmän koko on 6–8 oppilasta.

Soitinvalmennus

Soitinvalmennuksen pienryhmissä harjoitellaan soittimen alkeita tuttujen laulujen ja pienten sävelmien kautta. Osallistuminen edellyttää oman soittimen hankkimista pian ryhmän alkamisen jälkeen. Apua hankintaan saa opettajalta. Valmennusryhmän koko on 2-6 oppilasta. Lukuvuonna 2023-24 tarjolla on valmennusryhmiä puhaltimissa, kanteleessa, viulussa ja ukulelessa (jatkoryhmä) sekä Koskelan alakoulun soitinvalmennuksessa myös pianossa, harmonikassa ja kitarassa (Koskelan soitinvalmennuksen soitintarjonta tarkentuu elokuussa). Puhallinvalmennuksessa tutustutaan erityisesti erilaisiin puhaltimiin, kuten nokkahuilu, poikkihuilu, klarinetti, fagotti, saksofoni, pasuuna ja käyrätorvi.

Karuselliryhmät

Karuselliryhmät on suunnattu eskarilaisille ja 1. -luokkalaisille, joita soittotaito ja musiikin harrastaminen kiinnostaa, mutta jotka eivät vielä tiedä mitä soitinta soittaisivat mieluiten. Karuselliopetus poikkeaa muusta musiikkivalmennuksesta siinä, että sen sisältö on laajempi. Viikoittaisen ryhmätunnin lisäksi mahdollisia yksilötunteja voi tiedustella ryhmätunnin lisäksi avoimen yksilöopetuksen puolelta. Karusellilaiset voivat valita haluamastaan soittimesta kahden kerran kokeilupaketin hintaan 75€ (2x30min). Lukuvuosi päättyy omaan konserttiin. Ryhmäkoko on 5–8 lasta.

Karusellivuoden tavoitteena on:

 • tutustua musiikin harrastamiseen musiikkiopistoympäristössä
 • kehittää musiikillisia valmiuksia mm. laulun ja liikkeen kautta
 • tutustua erilaisiin soittimiin esittelyjen ja kokeilujen kautta
 • oppia työskentelemään ja musisoimaan ryhmässä
 • oppia harjoittelemaan myös kotona
 • saada selville onko musiikin harrastaminen oma juttu ja löytää suosikkisoitin 

Lukuvuonna 2023-24 on tarjolla yksi karuselliryhmä, Soitinkaruselli. Soitinkarusellissa tutustutaan laajasti opistossa opetettaviin instrumentteihin.

Musiikkivalmennusryhmien aikataulut lukuvuonna 2023–2024

Muskarit

Opistomme tarjoaa musiikkileikkikouluryhmiä alle kouluikäisille lapsille. Opetus tapahtuu Karjalatalolla (Käpylänkuja 1). Ryhmiin ilmoittaudutaan aina koko lukuvuodeksi, eli sekä syys- että kevätlukukausille. Poikkeuksia ja keskeytyksiä sekä ilmoittautumisten peruutuksia huomioidaan ilmoittautumisehtojemme mukaisesti.

Musiikkileikkikouluryhmissä lähtökohtana on lapsi ja lapsen tapa kokea moniaistisesti. Muskareissa on monipuolista ja kokonaisvaltaista musisointia, laulua, loruttelua, rytmejä, soittoa, tanssia, syliä ja seikkailua. Musiikkia saatetaan lähestyä myös piirtämisen, maalaamisen ja askartelun kautta.

Leikkien ja laulujen kautta ollaan vahvasti kiinni tässä päivässä yhtälailla kuin kulttuuriin juurilla, sen tarinoissa ja rytmeissä. Vauvojen sekä 1–2-vuotiaiden muskareissa lapsilla on vanhempi tai hoitaja mukana. Vanhempien lasten ryhmissä sovitaan ryhmäkohtaisesti ovatko vanhemmat mukana. Sisarusryhmiin vanhempi tai hoitaja voi tulla 2–3 sisaruksen kanssa.

Kaikkiin sisarusryhmiin voi ilmoittaa mukaan myös sylivauvan. Sisarusryhmien ikärajat on määritelty sen takia, että perheet voivat halutessaan valita sopivan sisarusryhmän niin että isommat sisarukset saavat ryhmässä suurin piirtein ikäistään seuraa. Jokainen lapsi on ilmoitettava erikseen sisarusryhmiin, myös sylivauvat.

>> Tutustu lukuvuoden 2023–2024 muskariryhmiin

Avoin opetus

Opiston avoin opetus on ryhmäopetuksen osalta suunnattu aikuisille ja nuorille noin 13-vuotiaista ylöspäin ja avoimen yksilöopetuksen osalta 3-vuotiaasta lähtien kaiken ikäisille harrastajille.

Avoin ryhmäopetus

Avoimessa ryhmäopetuksessa on tavallisimmin 5-8 oppilasta ryhmässä, mutta lauluryhmissä tai yhtyeissä oppilaita voi olla enemmän. Kamulinjalle painottunut ryhmäopetus tapahtuu sekä korvakuulolta/näyttämällä että nuottikuvaa ja äänitteitä apuna käyttäen. Musiikin teoriaa lähestytään käytännön esimerkein.

Ryhmiin ilmoittaudutaan aina koko lukuvuodeksi eli sekä syys- että kevätlukukaudelle. Tällä varmistetaan ryhmien jatkuvuus yli vuodenvaihteen ja oppilaiden mahdollisuus edetä opinnoissaan. Kamulinjan ryhmäopetus tapahtuu pääosin Karjalatalolla.

>> Tutustu lukuvuoden 2023–2024 avoimiin ryhmiin

Avoin yksilöopetus

Avoin yksilöopetus sisältää valitsemasi määrän (3, 5, 10, 15 tai 35) 30–45 minuutin yksilötunteja valitsemassasi soittimessa (rajattu soitinvalikoima, joka vaihtuu vuosittain). Soittotuntiajat sovit opettajan kanssa henkilökohtaisesti. Ilmoittautuminen avoimeen yksilöopetukseen on avoinna syyslukukauden alusta huhtikuun loppuun.

Lukuvuosimaksut

Lukuvuosimaksu kattaa sekä syys- että kevätlukukauden. Lukuvuosimaksut laskutetaan kahdessa erässä, yksi erä heinäkuussa (aloittavat taiteen perusopetuksen yksilöoppilaat) tai syyskuussa (ryhmäoppilaat) ja toinen erä alkuvuodesta.

Tarkasta sivustoltamme ajantasaiset lukuvuosimaksut. Löydät tiedon lukuvuosimaksuista myös ilmoittautumislomakkeen yhteydestä Eepoksessa.

Syksyn täydentävässä oppilasvalinnassa valituille alennettu syyslukukauden hinta on 355€, kevätlukukaudesta normaali hinta 440€. Lisäksi uusilta oppilailta peritään ensimmäisellä lukukaudella kirjaamismaksu 50€.