Nuori kanteleoppilas soittamassa yhdessä opettajan kanssa.

Tietoa opinnoista

Musiikkiharrastus kehittää monia musiikillisia taitoja ja muun muassa pitkäjänteisyyttä, tavoitteiden asettamista ja kuuntelemisen taitoja. Sen lisäksi musiikkiharrastus tutkitusti muokkaa aivojen kehitystä.

Yksilöopetus on tavoitteellista musiikinopiskelua, joka tapahtuu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusteiden mukaisesti ja seuraa opiston omaa opetussuunnitelmaa.

Soitinopinnot aloitetaan tavallisesti noin 6–9 -vuotiaana. Suzuki-menetelmässä soitonopetus voi alkaa jo 3-vuotiaana. Esimerkiksi vaskisoittimissa tai laulussa opinnot ehtii aloittaa myöhemminkin. Opiston peruslinjan laulunopetus on suunnattu nuorille ja aikuisille, mutta kamulinjalla myös lapset voivat aloittaa lauluopinnot.

Opintojen rakentuminen

Käpylän musiikkiopistossa jokaisen oppilaan opinnot rakentuvat yksilöllisesti. Opetus painottuu alussa soittotaidon alkeiden ja harjoittelun oppimiseen henkilökohtaisessa ohjauksessa. Yhteismusisointi ja musiikin hahmotusaineet ovat olennainen osa opintoja. Opintojen edetessä painottuvat valinnaisuus, oppilaan omat kiinnostuksen kohteet ja yhdessä oman opettajan kanssa asetetut tavoitteet.

Yksilöopetukseen kuuluu:

  • oma viikottainen soitto- tai laulutunti
  • yhteismusisointia
  • musiikin hahmotusaineita
  • esiintymisiä ja erilaisia projekteja
  • valinnaisia opintoja

Oman soitto- tai laulutunnin pituus on opintojen alussa 30–45min. Soittotunnin lisäksi opintoihin kuuluu alusta lähtien kerran viikossa jokin ryhmätunti, joka tukee oman soittimen opintoja.

Opettajan henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilas oppii hyvän soittoasennon ja soittimen hallintaa ja saa sopivat, yksilölliset ohjeet harjoittelulle kotona. Tunneilla myös kokeillaan omaa musiikin tuottamista eli musiikillista keksintää ja opetellaan hahmottamaan musiikkia sekä kuullun perusteella että nuoteista. Eri tyyliset kappaleet kehittävät soittotekniikkaa monipuolisesti.

Opinnot edellyttävät säännöllistä harjoittelua kotona. Vanhempien tuki ja kannustus sekä osallistuminen musiikkiharrastukseen on tärkeää opintojen eri vaiheissa.

Soitinopinnot voi joissakin tapauksissa aloittaa opiston vuokrasoittimella. 

Lue sivustoltamme lisää opintoihin hakemisesta ja ilmoittautumisesta sekä lukuvuosimaksuista.