Vapaa säestys

Vapaan säestyksen tunneilla sovelletaan sointumerkkejä ja musiikin teoriaa pianonsoiton käytäntöön. Vapaa säestys tukee erityisesti musiikin perusrakenteiden, intervallien, sointujen ja sävellajien hahmotusta.

Vapaan säestyksen tunneilla soinnutetaan ja säestetään melodioita, opitaan erilaisia säestysmalleja ja kokeillaan improvisointia. Etenkin latinalaiset kompit (esim. samba, bossa nova, salsa)  myös kehittävät mukavasti koordinaatiota ja rytmin käsittelyä. Sointupohjan selvittäminen äänitteiltä harjaannuttaa bassojen kuunteluun. Vapaan säestyksen opinnoista saa työkaluja myös omien pianokappaleiden harjoitteluun sekä virikkeitä oman musiikin tekemiseen.

Opiston pianistit voivat saada yhden lukuvuoden vapaan säestyksen opetusta maksuttomana tukiaineena. Sen jälkeen opinnot rinnastetaan sivuaineopintoihin. Vapaa säestys voi olla myös oppilaan pääaine.

Pianistien erillisille vapaan säestyksen opinnoille hyvä ajankohta on usein pianon perustaso 2 -suorituksen tai uuden opetussuunnitelman mukaisesti kolmannen taitokorin loppuvaiheissa. Oma piano-opettaja on paras asiantuntija sopivan ajankohdan määrittämiseen, ja hän ohjeistaa oppilaan ilmoittamaan kiinnostuksesta keväisin tapahtuvien jatkoilmoittautumisten yhteydessä.

Vapaan säestyksen alkeita (sävellajien perussoinnuilla I-IV-V7 säestäminen) opitaan hieman jo omilla pianotunneilla. Vapaa säestys -sivuaine voidaan tapauskohtaisesti myöntää myös muille kuin piano-oppilaille.