Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotusaineet (muha) on tärkeä osa opintoja musiikkipolun eri vaiheissa. Muha-opinnot aloitetaan yleensä noin 9-vuotiaana. Alle 9-vuotiaat oppilaat osallistuvat valmentaviin tukiaineisiin kuten rytmiikkaan, suzukiryhmiin tai pianissimoryhmään (piano- ja harmonikkaoppilaat).

Musiikin hahmotusaineet on kaikille yksilöoppilaille yhteinen opintoja tukeva oppiaine, jonka tavoitteena on laajentaa oppilaiden musiikillista ymmärrystä. Se antaa valmiuksia omaehtoiseen musisointiin ja musiikin elinikäiseen harrastamiseen.

Musiikin hahmotusaineissa opitaan

 • musiikin luku- ja kirjoitustaitoa
 • musiikin hahmottamista kuulonvaraisesti ja nuoteista
 • musiikin historian ja tyylien tuntemusta
 • säveltämistä, improvisointia ja sovittamista

Musiikin peruselementteihin ja rakenteisiin tutustutaan monipuolisesti laulamalla, soittamalla, kuuntelemalla, liikkumalla, improvisoimalla ja omaa musiikkia säveltämällä.

Opetuksessa käytetään koskettimistoja, laatta- ja rytmisoittimia ja toisinaan oppilaiden omia soittimia hahmottamisen tukena ja yhteismusisoinnissa. Opintojen edetessä musiikin hahmottamisen, kirjoittamisen ja luomisen tukena käytetään myös musiikkiteknologista laitteistoa ja ohjelmistoa. Toiminnallinen ja käytännönläheinen oppiminen itse soittaen, laulaen ja omaa musiikkia keksien tukee opiskeltavien asioiden yhteyttä soitonopiskeluun ja kehittää käytännön muusikon taitoja.

Musiikin hahmotusaineissa edetään seuraavasti:

Musiikin hahmotusaineiden perusopinnot

 1. vuosi: muha 1 (45 min/vko, muut perusopintojen muhatunnit 60 min/vko)
 2. vuosi: muha 2 (ent. muha 1-2)
 3. vuosi: muha 3 (ent. muha 2-3)
 4. vuosi: muha 4 (ent. muha 3, kevätlukukauden sisältö valinnainen)
 5. vuosi: muha 5 valinnainen (60 min/vko syys- TAI kevätlukukaudella) ja musiikkitieto eli YMT (90 min/vko syys- TAI kevätlukukaudella)

Musiikin hahmotusaineiden syventävät opinnot

 1. vuosi: Muha syventävät 1 (90 min/vko)
 2. vuosi: Muha syventävät 2 (kaksi puolen vuoden valinnaiskurssia 90 min/vko, mahdollista valita myös muista musiikkiopistoista)

Huom! Valinnainen ryhmä tarkoittaa, että opinto on pakollinen osa opintokokonaisuutta, mutta oppilas voi valita eri ryhmien välillä. Syventävät 2-ryhmä on mahdollista suorittaa toisessa opistossa, mikäli toisessa opistossa tarjotaan sisällöltään oppilaan opintoihin sopivampaa ryhmää.

Lukujärjestykset 2024–2025

Valmentavat hahmotusaineet  (Kamusalissa, pohjakerros)

op. Tytti Metsä

Pianissimo aloittavat ma klo 16.15-17.00
Pianissimo jatkavat ma klo 17.00-17.45

Rytmiikka 1. luokkalaisille ke klo 16.45–17.30
Rytmiikka eskarilaisille ja 1.-luokkalaisille ke klo 17.45–18.30
Rytmiikka jatkaville ja 2.-luokkalaisille ke klo 16.00-16.45

 

Peruslinjan muharyhmät (Harakka-luokassa, 3.krs)

op. Pekka Koivisto (PK) ja Annu Laine (AL)

Muha 1:
ma klo 17.15–18.00 piano (AL)
ti klo 15.00-15.45 (PK)
ke klo 17.15–18.00 (PK)

Muha 2:
ma klo 16.00–17.00 piano (AL)
ti klo 17.15-18.15 (PK)
ke klo 15.00–16.00 (PK)
to klo 15.00–16.00 (PK)

Muha 3:
ma klo 15.00–16.00 piano (AL)
ke klo 16.00–17.00 (PK)
pe klo 15.00–16.00 (PK)

Muha 4:
ti klo 16.00–17.00 (PK)
ke klo 18.00–19.00 (PK)
pe klo 16.00–17.00 (PK)

Muha 5 ja YMT (Yleinen musiikkitieto/musiikin historia ja tuntemus):
ma klo 18.00-19.00 muha 5 valinnainen (vapaa säestys, sävellys, sovitus) (AL)
ti klo 18.15-19.15 muha 5 valinnainen (musiikkiteknologia, sävellys, sovitus) (PK)
to klo 17.00-18.30 YMT (PK)

HUOM! Muha 5 ja YMT kestävät vain yhden lukukauden, ei siis koko lukuvuotta.

 

Muha syventävät:
to klo 18.30-20.00 muha syventävä 1 (uudet) (PK)
pe klo 17.00-18.30 muha syventävä 2 (valinnainen) (PK)

Sellomuha:
Sellomuha 1 ti klo 15.15-16.00 Karjalatalo, Sylvin peräkammari (aulakerros) (TI)
Sellomuha 2 pe klo 15.30-16.15 Karjalatalo, Katrilli (JK)
Sellomuha 3 A ti klo 16.30-17.15 Karjalatalo, Sylvin peräkammari (aulakerros) (JK)
Sellomuha 3 B pe klo 16.15-17.00 Karjalatalo, Katrilli (JK)
Sellomuha 4 pe klo 17.00-17.45 Karjatalato, Katrilli (JK)

op. Jaakko Kulo (JK) ja Tiia Ignatius (TI)

 

Kamulinjan muharyhmät (Katrilli-luokassa, 2.krs)

op. Martin Gripentrog

Kamuha 1 (uudet) to klo 15.00–15.45

Kamuha 2 to klo 15.45–16.45

Kamuha 3 ke klo 15.00–16.00

Kamuha 4 ke klo 16.00–17.00

Kamuha YMT  (syyslukukausi) ke klo 17.00–18.30

Kamuha 5 Biisipaja (valinnainen, kevätlukukausi) ke klo 17.00–18.00