Musiikin hahmotusaineet

Huom! Kaikki muhatunnit pidetään Karjalatalolla syyslukukauden 2021 alusta asti!

 

Musiikin hahmotusaineet (muha) on tärkeä osa opintoja musiikkipolun eri vaiheissa. Muha-opinnot aloitetaan yleensä noin 9-vuotiaana. Alle 9-vuotiaat oppilaat osallistuvat valmentaviin tukiaineisiin kuten rytmiikkaan, suzukiryhmiin tai pianissimoryhmään (piano- ja harmonikkaoppilaat).

Musiikin hahmotusaineet on kaikille yksilöoppilaille yhteinen opintoja tukeva oppiaine, jonka tavoitteena on laajentaa oppilaiden musiikillista ymmärrystä. Se antaa valmiuksia omaehtoiseen musisointiin ja musiikin elinikäiseen harrastamiseen.

Musiikin hahmotusaineissa opitaan

 • musiikin luku- ja kirjoitustaitoa
 • musiikin hahmottamista kuulonvaraisesti ja nuoteista
 • musiikin historian ja tyylien tuntemusta
 • säveltämistä, improvisointia ja sovittamista

Musiikin peruselementteihin ja rakenteisiin tutustutaan monipuolisesti laulamalla, soittamalla, kuuntelemalla, liikkumalla, improvisoimalla ja omaa musiikkia säveltämällä.

Opetuksessa käytetään koskettimistoja, laatta- ja rytmisoittimia ja toisinaan oppilaiden omia soittimia hahmottamisen tukena ja yhteismusisoinnissa. Opintojen edetessä musiikin hahmottamisen, kirjoittamisen ja luomisen tukena käytetään myös musiikkiteknologista laitteistoa ja ohjelmistoa. Toiminnallinen ja käytännönläheinen oppiminen itse soittaen, laulaen ja omaa musiikkia keksien tukee opiskeltavien asioiden yhteyttä soitonopiskeluun ja kehittää käytännön muusikon taitoja.

Musiikin hahmotusaineissa edetään seuraavasti:

Musiikin hahmotusaineiden perusopinnot

 1. vuosi: muha 1 (45 min/vko, muut perusopintojen muhatunnit 60 min/vko)
 2. vuosi: muha 2 (ent. muha 1-2)
 3. vuosi: muha 3 (ent. muha 2-3)
 4. vuosi: muha 4 (ent. muha 3, kevätlukukauden sisältö valinnainen)
 5. vuosi: muha 5 valinnainen (60 min/vko syys- TAI kevätlukukaudella) ja musiikkitieto eli YMT (90 min/vko syys- TAI kevätlukukaudella)

Musiikin hahmotusaineiden syventävät opinnot

 1. vuosi: Muha syventävät 1 (90 min/vko)
 2. vuosi: Muha syventävät 2 (kaksi puolen vuoden valinnaiskurssia 90 min/vko, mahdollista valita myös muista musiikkiopistoista)

Lukujärjestykset 2021–2022

Valmentavat tukiaineet (rytmiikka & pianissimoryhmät)

Rytmiikka 1. luokkalaisille ke klo 15.15–16.00, Kamusali, Karjalatalo
op. Tytti Metsä

Rytmiikka 2.-luokkalaisille ke klo 16.00–16.45, Kamusali, Karjalatalo
op. Tytti Metsä

Rytmiikka eskarilaisille/1.-luokkalaisille ke klo 17.00–17.45, Kamusali, Karjalatalo
op. Tytti Metsä

Pianissimoryhmä alle kouluikäiset ma klo 16.00–16.45, Kamusali, Karjalatalo
op. Tytti Metsä

Pianissimoryhmä aloittavat kouluikäiset ma klo 16.45–17.30 Kamusali, Karjalatalo
op. Tytti Metsä

Pianissimoryhmä jatkavat kouluikäiset ma 17.45–18.30, Kamusali, Karjalatalo
op. Tytti Metsä

Peruslinjan muharyhmät

Kaikki peruslinjan muhatunnit pidetään Karjalatalolla 3. kerroksessa.

Muha 1:
ma klo 17.15–18.00 (PK)
ke klo 17.15–18.00 piano (MH)
to klo 16.00–16.45 (PK)

Muha 2:
ma klo 16.00–17.00 (PK)
ke klo 15.00–16.00 (MH)
pe klo 15.00–16.00 (PK)

Muha 3:
ma klo 15.00–16.00 (PK)
ti klo 15.00–16.00 (PK)
ke klo 16.00–17.00 (MH)
to klo 15.00–16.00 (PK)

Muha 4:
ma klo 18.00–19.00 (PK)
ti klo 16.00–17.00 (PK)
ti klo 17.15–18.15 (PK)
pe klo 16.00–17.00 (PK)

Muha 5 ja YMT:
ti klo 18.15-19.15 muha 5 valinnainen (musiikkiteknologia, sävellys, sovitus) (PK)
ke klo 18.00-19.00 muha 5 valinnainen (vapaa säestys, sävellys, sovitus) (MH)
to klo 17.00-18.30 YMT (PK)

HUOM! Muha 5 ja YMT kestävät vain yhden lukukauden, ei siis koko lukuvuotta.

Kamulinjan muharyhmät

Kamu-muha 1 (uudet) pe klo 16.00–16.45, Tilhi, Karjalatalo 2. kerros,
op. Martin Gripentrog

Kamu-muha 2 pe klo 15.00–15.45, Tilhi, Karjalatalo 2.kerros,
op. Martin Gripentrog

Kamu-muha 3 ke klo 15.00–16.00, Tilhi, Karjalatalo 2.kerros,
op.Martin Gripentrog

Kamu-muha 4 ke klo 16.00–17.00, Tilhi, Karjalatalo 2.kerros,
op. Martin Gripentrog

Kamu-muha 5 ke klo 17.00–18.00, Tilhi, Karjalatalo 2.kerros,
op. Martin Gripentrog