Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotusaineet (muha) on tärkeä osa opintoja musiikkipolun eri vaiheissa. Muha-opinnot aloitetaan yleensä noin 9-vuotiaana. Alle 9-vuotiaat oppilaat osallistuvat valmentaviin tukiaineisiin kuten rytmiikkaan, suzukiryhmiin tai pianissimoryhmään (piano- ja harmonikkaoppilaat).

Musiikin hahmotusaineet on kaikille yksilöoppilaille yhteinen opintoja tukeva oppiaine, jonka tavoitteena on laajentaa oppilaiden musiikillista ymmärrystä. Se antaa valmiuksia omaehtoiseen musisointiin ja musiikin elinikäiseen harrastamiseen.

Musiikin hahmotusaineissa opitaan

 • musiikin luku- ja kirjoitustaitoa
 • musiikin hahmottamista kuulonvaraisesti ja nuoteista
 • musiikin historian ja tyylien tuntemusta
 • säveltämistä, improvisointia ja sovittamista

Musiikin peruselementteihin ja rakenteisiin tutustutaan monipuolisesti laulamalla, soittamalla, kuuntelemalla, liikkumalla, improvisoimalla ja omaa musiikkia säveltämällä.

Opetuksessa käytetään koskettimistoja, laatta- ja rytmisoittimia ja toisinaan oppilaiden omia soittimia hahmottamisen tukena ja yhteismusisoinnissa. Opintojen edetessä musiikin hahmottamisen, kirjoittamisen ja luomisen tukena käytetään myös musiikkiteknologista laitteistoa ja ohjelmistoa. Toiminnallinen ja käytännönläheinen oppiminen itse soittaen, laulaen ja omaa musiikkia keksien tukee opiskeltavien asioiden yhteyttä soitonopiskeluun ja kehittää käytännön muusikon taitoja.

Musiikin hahmotusaineissa edetään seuraavasti:

Musiikin hahmotusaineiden perusopinnot

 1. vuosi: muha 1 (45 min/vko, muut perusopintojen muhatunnit 60 min/vko)
 2. vuosi: muha 2 (ent. muha 1-2)
 3. vuosi: muha 3 (ent. muha 2-3)
 4. vuosi: muha 4 (ent. muha 3, kevätlukukauden sisältö valinnainen)
 5. vuosi: muha 5 valinnainen (60 min/vko syys- TAI kevätlukukaudella) ja musiikkitieto eli YMT (90 min/vko syys- TAI kevätlukukaudella)

Musiikin hahmotusaineiden syventävät opinnot

 1. vuosi: Muha syventävät 1 (90 min/vko)
 2. vuosi: Muha syventävät 2 (kaksi puolen vuoden valinnaiskurssia 90 min/vko, mahdollista valita myös muista musiikkiopistoista)

Lukujärjestykset 2022–2023

Valmentavat hahmotusaineet (rytmiikka & pianissimoryhmät) Kamusalissa

Rytmiikka 1. luokkalaisille ke klo 15.15–16.00
op. Tytti Metsä

Rytmiikka 2.-luokkalaisille ke klo 16.00–16.45
op. Tytti Metsä

Rytmiikka eskarilaisille/1.-luokkalaisille ke klo 17.00–17.45
op. Tytti Metsä

Pianissimoryhmä pianisteille – alle kouluikäiset  ma klo 16.00–16.45
op. Tytti Metsä

Pianissimoryhmä pianisteille – koululaiset ma klo 16.45–17.30
op. Tytti Metsä

 

Peruslinjan muharyhmät (Harakka-luokassa, 3.krs)

Opettajat Pekka Koivisto (PK) ja Maija Helve (MH)

Muha 1:
ma klo 17.15–18.00 piano (MH)
ti klo 15.00-15.45 (PK)
ke klo 17.15–18.00 (PK)
to klo 16.00–16.45 (PK)

Muha 2:
ma klo 16.00–17.00 (MH)
ti klo 16.00-17.00 (PK)
ke klo 15.00–16.00 (PK)
to klo 15.00–16.00 (PK)

Muha 3:
ma klo 15.00–16.00 (MH)
ke klo 16.00–17.00 (PK)
pe klo 15.00–16.00 (PK)

Muha 4:
ti klo 17.15–18.15 (PK)
ke klo 18.00–19.00 (PK)
pe klo 16.00–17.00 (PK)

Muha 5 ja YMT (Yleinen musiikkitieto/musiikin historia ja tuntemus):
ma klo 18.00-19.00 muha 5 valinnainen (vapaa säestys, sävellys, sovitus) (MH)
ti klo 18.15-19.15 muha 5 valinnainen (musiikkiteknologia, sävellys, sovitus) (PK)
to klo 17.00-18.30 YMT (PK)

HUOM! Muha 5 ja YMT kestävät vain yhden lukukauden, ei siis koko lukuvuotta.

 

Muha syventävät:
to klo 18.30-20.00 muha syventävä 1 (uudet) (PK)
pe klo 17.00-18.30 muha syventävä 2 (valinnainen) (PK)

Sellomuha:
ti klo 16.35-17.20, Koskelan kirkko
pe klo 17-17.45, Karjalatalo
op. Jaakko Kulo

 

Kamulinjan muharyhmät (Katrilli-luokka, 2.krs)

op. Martin Gripentrog

Kamu-muha 1 (uudet) pe klo 15.00–15.45
Kamu-muha 2 pe klo 15.45–16.45
Kamu-muha 3 ke klo 15.00–16.00
Kamu-muha 4 ke klo 16.00–17.00
Kamu-muha YMT  (syyslukukausi) ke klo 17.00–18.00
Kamu-muha 5 Biisipaja (valinnainen, kevätlukukausi) ke klo 17.00–18.00