Kamulinjalaiset musisoivat

Kamulinja

Kamulinjalla musiikillinen lähtökohta on kansanmusiikissa ja sen erilaisissa tyyleissä sekä kulttuureissa. Opintojen keskeisiä tavoitteita ovat musisointi ilman nuotteja ja luova muusikkous.

Kamulinjalla kansanmusiikki nähdään arvokkaana perintönä, joka tarjoaa hyvän pohjan omaehtoiseen musisointiin. Erilaiset musiikkikulttuurit tarjoavat loputtomasti tutkittavaa ja teknistä haastetta. Suhde muihin musiikin lajeihin on avoin.  

Monilla kansanmusiikin tyyleillä on tanssillinen lähtökohta, joten hyvä rytmin käsittely ja svengi ovat tärkeitä elementtejä. Kansanmusiikki luokitellaankin usein yhdeksi rytmimusiikin alueeksi.  

Kamulinjan opettajat ovat kansanmusiikkiin erikoistuneita musiikin maistereita, joilla on vahva muusikkotausta ja pedagoginen osaaminen. Opettajat pitävät oppilaitaan vertaisinaan muusikkoina ja tuovat esiin oppilaan persoonallisia vahvuuksia.

Kamulinjalla soitin- ja lauluopinnot aloitetaan tavallisesti noin 6–9-vuotiaana. Oman soitto- tai laulutunnin pituus on opintojen alussa 30–45 min. Soittotunnin lisäksi opintoihin kuuluu alusta lähtien kerran viikossa jokin ryhmätunti, joka tukee oman soittimen opintoja.

Musiikkiharrastuksen voi yksilöopetuksen sijaan aloittaa myös 6–11-vuotiaiden lasten musiikkivalmennusryhmissä. Kamulinjan avoin opetus tarjoaa kansanmusiikin ryhmäopetusta myös aikuisille. Kamulinjalle tyypillistä on eri ikäisten harrastajien kohtaaminen yhteisissä soittajaisissa.

Ilmoittautuminen yksilöopetuksen oppilasvalintaan on käynnissä 25.4.–14.5.2023 Eepos-sivulla. Tervetuloa mukaan!

Kamulinjan instrumenttivalikoima

Lue lisää yksilöopintojen yleisistä sisällöistä Tietoa opinnoista -sivulta.