Saavutettavuus

Käpylän musiikkiopistossa panostetaan musiikkiharrastuksen saavutettavuuden parantamiseen monin eri tavoin. Pyrimme aktiivisesti erityisesti kehittämään opetuksen sosiaalista saavutettavuutta ja madaltamaan kaikenikäisten ihmisten kynnystä musiikkiharrastuksen aloittamiseksi. 

Esteettömyys

Käpylän musiikkiopiston toimitilat ovat useassa toimipisteessä: Karjalatalolla sekä Koskelan kirkossa. Toimipisteistä sekä Karjalatalolle että Koskelan kirkkoon on esteetön kulku manuaalisen pyörätuolin ja lastenvaunujen kanssa liikkuville. Tilat eivät ole esteettömät sähköpyörätuolia käyttäville.

Karjalatalon pääsisäänkäynnin yhteydessä on yksi esteetön pysäköintipaikka.

Karjalatalon 1. kerroksessa on myös esteetön wc-tila.

Taloudellinen saavutettavuus

Käpylän musiikkiopistossa on käytössä automaattinen sisaralennus yksilöopetukseen osallistuville saman perheen lapsille. Alennus myönnetään yhteisen asuinosoitteen perusteella.

Lukuvuosimaksujen maksujärjestelyistä on aina mahdollista keskustella kanslian kanssa ja sopia poikkeavista eristä tai maksuajoista. Myös opiston rehtoriin voi aina ottaa yhteyttä ja keskustella maksuhuojennuksista, mikäli harrastuksen jatkuminen on vaarassa taloudellisista syistä. Maksuhuojennukset/vapaaoppilaspaikat anotaan kerran vuodessa keväisin jatkoilmoittautumisen yhteydessä, ellei toisin tiedoteta. Ensimmäisen vuoden oppilaat eivät voi saada maksuhuojennusta/vapaaoppilaspaikkaa. Maksuhuojennukset/vapaaoppilaspaikat koskevat ainoastaan taiteen perusopetuksen yksilöoppilaita sekä Koskelan ala-asteen soitinvalmennuksen oppilaita.

Opisto jakaa vuosittain yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa stipendejä yksilöoppilailleen. Rehtori päättää stipendien jakoperusteet ja summat vuosittain. Stipendin voi saada niin opinnoissaan erityisen hyvin menestynyt oppilas, innokas yhteismusisoija, muita kannustava oppilas, sinnikäs harjoittelija kuin aktiivinen projekteihin osallistuja. Stipendin saamiselle voi olla myös taloudellinen peruste.

Sosiaalinen saavutettavuus

Käpylän musiikkiopisto tarjoaa kaikenikäisille ja kaikentaustaisille oppilaille mahdollisuuden aloittaa musiikkiopinnot.

Musiikkivalmennusryhmät sekä avoin ryhmä- ja yksilöopetus ovat matalan kynnyksen vaihtoehtoja musiikkiharrastuksen aloittamiseksi tai aiemman musiikkiharrastuksen elvyttämiseksi missä tahansa iässä. Avoimeen opetukseen pyritään sijoittamaan kaikki halukkaat harrastajat ilmoittautumisjärjestyksessä, kotipaikkakunnasta tai harrastajan iästä riippumatta.

Yksilöopetukseen sekä peruslinjalle, kamulinjalle että suzukiopetukseen valitaan opiskelijat oppilasvalinnan kautta keväisin toukokuussa. Mahdollisille kesän aikana vapautuville oppilaspaikoille ja harvinaisempiin soittimiin järjestetään täydentävä haku elokuun lopussa. Oppilasvalintatilanne on keskusteleva ja pohdiskeleva pieni tuokio oppilaan ja mahdollisen tulevan opettajan välillä. Peruslinjan oppilasvalinnoissa käytetään apuna myös pieniä musiikillisia tehtäviä. Suzuki- ja kamulinjan oppilasvalinnat toteutetaan keskustellen ja haastatellen. Hakijoilta ei edellytetä aiempaa musiikkiharrastusta.

Muskareihin, lasten musiikkivalmennukseen ja avoimeen ryhmäopetukseen otetaan oppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä, ja niihin on jatkuva ilmoittautuminen aina huhtikuusta seuraavan vuoden maaliskuuhun saakka. 

Koskela-projekti 

Koskela-projekti on Käpylän musiikkiopiston ja Koskelan alakoulun yhteistyössä toteuttama musiikkiharrastuksen saavutettavuutta edistävä hanke, joka on toiminut oppilaitosten välillä vuodesta 2016 lähtien. Hanketta ovat rahoittaneet Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Helsingin kaupunki.

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet ovat alusta asti olleet:

  • Musiikkiharrastuksen saavutettavuuden parantaminen
  • Yhteisöllisyyden ja ryhmäytymisen edistäminen musiikkitoiminnan avulla
  • Mahdollistaa jokaiselle lapselle matala kynnys mielekkääseen harrastukseen
  • Akateemisten oppimisvalmiuksien (mm. lukeminen, kirjoittaminen, laskeminen) tukeminen musiikkikasvatuksen metodien avulla
  • Ilon ja mielekkyyden lisääminen oppilaiden koulupäivään

Hanke on tavoittanut vuosien 2016–2019 aikana kaikki Koskelan alakoulun oppilaat, ja kaikki hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet. Oppilaat ovat saaneet viikottaista pienryhmässä tapahtuvaa musiikinopetusta. Lisäksi syksystä 2018 lähtien yhteistyö on laajentunut soitinvalmennusryhmien järjestämiseen. Soitinvalmennusryhmissä oppilailla on mahdollisuus saada yksilöopetusta 2–3 lapsen ryhmässä (15min/oppilas).

Hankkeen avulla koululle on pystytty hankkimaan myös instrumentteja.

Hankkeesta on valmisteilla väitöskirja Jyväskylän yliopistoon.