Etualalla nuori käyrätorven soittaja ja taka-alalla laulava lapsi

Peruslinja

Peruslinjan opinnoissa musiikillinen lähtökohta on länsimaisessa taidemusiikissa, sen eri traditioissa ja tyyleissä. Perusohjelmiston lisäksi soitettavaan ohjelmistoon kertyy usein muun muassa  elokuvamusiikkia ja rytmi- tai kansanmusiikkia. Erilaisten tyylien oppiminen antaa keinoja soittimen monipuoliseen käyttöön ja vapautta omakohtaiseen tulkintaan. Kappalevalinnoilla on myös tärkeä merkitys motivaation ja harjoitteluinnon ylläpitämisessä opintojen eri vaiheissa. 

Peruslinjalla soitinopinnot aloitetaan tavallisesti noin 6–9 -vuotiaana. Esimerkiksi vaskisoittimissa tai laulussa opinnot ehtii aloittaa myös myöhemmin. Peruslinjan laulunopetus on suunnattu nuorille ja aikuisille. Oman soitto- tai laulutunnin pituus on opintojen alussa 30–45 min. Soittotunnin lisäksi opintoihin kuuluu alusta lähtien kerran viikossa jokin ryhmätunti, joka tukee oman soittimen opintoja.

Soiton- tai laulunopettajalla on pitkä kokemus ja korkea koulutus oman soittimen opiskelusta sekä opettamisesta.

Orkesterisoitinten soittajilla harjoittelu opiston oman säestäjän kanssa on antoisa osa opintoja. Pianisteilla soittimen hahmotusta ja hallintaa edistää osaltaan vapaa säestys -oppiaine.

Peruslinjan soitinvalikoima

Lue lisää yksilöopintojen sisällöistä Tietoa opinnoista -sivulta.