Avoin yksilöopetus

Avoin yksilöopetus tarjoaa kaikenikäisille – ja tasoisille oppilaille matalan kynnyksen vaihtoehdon musiikkiharrastuksen aloittamiseksi tai jatkamiseksi. Avoimessa yksilöopetuksessa oppilas saa henkilökohtaisen 30 tai 45 minuutin pituisen oppitunnin valitsemassaan instrumentissa. Avoimessa yksilöopetuksessa ei ole valintatestejä, ikä- tai kuntarajoja, ja se sopii esimerkiksi musiikkiharrastuksen aloittamista pohtiville perheille tai aikuisille harrastajille. Tarjolla oleva soitinvalikoima vaihtelee hieman lukukausittain, ja ilmoittautumishetkellä tarjolla olevat soittimet näkyvät Eepoksen ilmoittautumislomakkeella.

Avointa yksilöopetusta voi ostaa 3, 5, 10, 15 tai 35 kerran jaksoina.  Opetukseen ei sisälly tukiaineita (kuten yhteismusisointi, musiikin hahmotusaineet tai säestys), eikä avoin yksilöopetus noudata musiikin laajan oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa. Oppilaan tulee itse hankkia avoimessa yksilöopetuksessa tarvitsemansa soitin.

Avoin yksilöopetus on niin sanotusti omakustanteista eli opisto ei saa sen järjestämiseksi kaupungin eikä valtion tukea. Siksi sen maksut ovat hieman korkeampia kuin perusopetuksen. Lue lisää lukuvuosimaksuista.