Jatkoilmoittautumisohjeet yksilöoppilaille 2024

Tämä ohjeistus on tarkoitettu taiteen perusopetuksen yksilöopetuksen oppilaille. Luethan ohjeet ennen jatkoilmoittautumista. Ohjeet kannattaa lukea huolellisesti, vaikka olisi tehnyt jatkoilmoittautumisen ennenkin, sillä olemme päivittäneet lomaketta viime vuodesta. Jos sinulla on kysyttävää, tai tarvitset apua jatkoilmoittautumisessa, ota yhteyttä .

Jatkoilmoittautuminen tehdään Eepoksessa 2.–18.4.24. Myös ilmoittautuminen musiikin hahmotusaineisiin ja muihin tukiaineisiin tehdään jatkoilmoittautumisen yhteydessä.

Jatkoilmoittautumisen tehdäksesi kirjaudu sisään huoltajan tai oppilaan Eepokseen osoitteessa kmo.eepos.fi. Eepos-tunnukset lähetetään keskiviikkona 27.3. ainoastaan niille huoltajille ja oppilaille, joille ei aiemmin ole luotu tunnuksia. Tunnukset lähetetään osoitteesta . Mikäli et ole saanut tunnuksia, tarkista ensin roskapostikansio. Puuttuvat tai unohtuneet tunnukset voit pyytää lähettämällä viestiä osoitteeseen . Mainitse viestissä onko kyseessä huoltajatunnus vai oppilastunnus, ja oppilastunnusta pyytäessä oppilaan nimi. Jos olet tehnyt sähköpostiosoitteen vahvistamisen, voit käyttää sähköpostiosoitetta kirjautumistunnuksena sekä salasanan palauttamiseen. Mikäli et ole varma, oletko tehnyt vahvistamisen, voit kokeilla hyväksyykö kirjautumisikkuna sähköpostiosoitteesi, kun teet salasanan palautuspyynnön kirjautumisikkunassa.

Jatkoilmoittautumista ei ole mahdollista tehdä Eepos-mobiilisovelluksessa. Mobiilisovellus avaa ilmoittautumislomakkeen selaimessa.

Jatkoilmoittautuminen päättyy 18.4.2024 klo 23.59.

Mikäli jatkoilmoittautumista ei tehdä määräaikaan mennessä, oppilaspaikka katsotaan menetetyksi. Myös välivuodella olevat oppilaat tekevät jatkoilmoittautumisen, myös siinä tapauksessa, ettei opintoja jatketa. Lopettavilta oppilailta tarvitaan niin ikään jatkoilmoittautuminen, jossa ilmoitetaan opintojen lopettamisesta.

Jos oppilaalla on pääaine peruslinjalla ja sivuaine kamulinjalla tai päinvastoin, jatkoilmoittautuminen tehdään pääaineen linjan lomakkeella.

Jos oppilas odottaa tietoa jatko-opiskelupaikasta, mahdollisesta muutosta tai opistolta anottavista maksuhuojennuksista ja tämä vaikuttaa jatkamispäätökseen, oppilas voi tehdä ehdollisen jatkoilmoittautumisen, ja ilmoittaa lopullisen päätöksensä 31.7.24 mennessä. Jatkoilmoittautuminen voi siis olla ehdollinen ainoastaan perustellusta syystä.

Mahdollisesta sivuaineesta, pääaineen vaihdosta, tunnin pituuden muutoksesta, välivuodesta tai muusta muutoksesta tulee aina keskustella myös oman opettajan kanssa ennen jatkoilmoittautumisen tekemistä. Muutokset toteutetaan ainoastaan jatkoilmoittautumisen yhteydessä, eli ei kesken lukuvuoden. Rehtori tekee päätökset kaikista muutostoiveista lukuvuosittaisten resurssien puitteissa. Päätökset muutosten hyväksymisestä tai hylkäämisestä tiedotetaan viimeistään to 20.6.24, paitsi sivuainepäätökset, jotka tehdään viimeistään elokuussa ennen lukuvuoden alkamista.

Mistä löydän lomakkeen?

Suosittelemme jatkoilmoittautumisen tekemistä tietokoneella. Tietokoneen selainnäkymässä jatkoilmoittautumislomake löytyy sivun yläosan valikkoriviltä kohdasta ”Lomakkeet”. Mobiilinäkymässä valikon saa auki sivun oikeassa yläkulmassa olevan kolmen viivan kohdalta, ja tästä avautuvasta valikosta valitaan kohta ”Lomakkeet”. Jos olet kirjautunut huoltajana, valitse kenen ilmoittautumista olet tekemässä, ja tämän jälkeen oppilaalle merkityt lomakkeet tulevat näkyviin.

Ennen ilmoittautumisen tekemistä: tarkista yhteystiedot!

Kun olet valinnut jatkoilmoitettavan oppilaan, ja valinnut oikean lomakkeen, Eepos pyytää yhteystietojen tarkistamista. Sinisenä näkyvä ”TARKISTA”-nappi näyttää henkilöt, joiden tiedot täytyy tarkistaa. Jos ”TARKISTA”-nappi on valkoinen, tiedot on tarkistettu viimeisen 6kk aikana, eikä niitä tarvitse tarkistaa lomakkeelle päästäkseen.

Eepokseen merkityt yhteystiedot on tärkeää pitää ajan tasalla. Tarkistathan, että tiedot ovat ajantasaiset, ja ettei puhelinnumeroissa tai sähköpostiosoitteissa ole kirjoitusvirheitä. Vältäthän työsähköpostiosoitteen käyttöä, jotta tavoitamme sinut myös ollessasi lomalla/vaihtaessasi työpaikkaa. Ethän merkitse oppilaan yhteystietoihin samaa sähköpostiosoitetta, joka on merkitty huoltajan tietoihin. Mikäli oppilaalla ei ole omaa sähköpostia, kentän voi jättää tyhjäksi.

Tarkistathan myös oppilaan julkaisuluvat!

 

Pääaineen vaihtaminen

Keskustele mahdollisesta kiinnostuksestasi vaihtaa pääainetta oman opettajasi kanssa ennen jatkoilmoittautumista.

Jatkoilmoittautumislomakkeella valitse ensin Jatkan opintoja, sitten Anon muutoksia, valitse Pääaineen vaihto ja täydennä tekstikenttään anomuksesi. Rehtori tekee päätöksen pääaineen vaihtamisesta (lukuvuosittaisten resurssien puitteissa).

Sivuaineen anominen tai lopettaminen

Sivuaine suositellaan aloitettavaksi vasta muutaman vuoden soittoharrastuksen jälkeen. Keskustele sivuaineen aloittamisesta pääaineen opettajasi kanssa ennen jatkoilmoittautumista. Sivuaineeksi voi anoa myös ylimääräisen musiikin hahmotusaineen, säveltämisen tai vapaan säestyksen. Piano-oppilaat voivat saada yhden vuoden vapaata säestystä ilmaiseksi tukiaineena. Myös tällöin tehdään sivuaineanomus.

Jatkoilmoittautumislomakkeella valitse ensin Jatkan opintoja, sitten Jatkan, ja valitse myöhemmin lomakkeella, mitä sivuainetta haet, ja kirjoita vapaaseen tekstikenttään hakemuksesi. Rehtori tekee päätöksen sivuaineesta (lukuvuosittaisten resurssien puitteissa).

Mikäli oppilas haluaa lopettaa sivuaineen (tai yhden useammasta sivuaineesta), mutta jatkaa pääainetta, valitse jatkoilmoittautumislomakkeelta ensin Jatkan opintoja, sitten opintokohtaisesti jatkettavalle opinnolle Jatkan ja lopetettavalle opinnolle Lopetan opinnon. Jos oppilas ilmoittaa jatkavansa sivuaineopintojaan, mutta myöhemmin lukuvuoden aikana ilmoittaa lopettavansa sivuaineen, peritään sivuainemaksu koko lukuvuodelta.

 

Tunnin pituuden muutos

Keskustele tunnin pituuden muuttamisesta opettajan kanssa ennen jatkoilmoittautumista. Myös opettaja voi ehdottaa tunnin pidennystä opintojen edetessä.  Soittotunnin pituus on 30min, 45min tai 60min.

Jatkoilmoittautumislomakkeella valitse ensin Jatkan opintoja, sitten Anon muutoksia, valitse Tunnin pituuden muutos ja täydennä tekstikenttään anomuksesi. Rehtori tekee päätöksen tunnin pituuden muuttamisesta  (lukuvuosittaisten resurssien puitteissa). Päätös tunnin pituuden muutoksesta tehdään oppilaskohtaisesti, tunti ei automaattisesti pitene tietyssä kohdassa jokaisella oppilaalla.

Oppitunnin pidennys tietyssä iässä ei ole automaatio, mutta noin 9-10-vuotiaana (tapauskohtaisesti) tunti pyritään pidentämään 45 minuuttiin.

Välivuosi

Välivuosi myönnetään ainoastaan yksilöoppilaille erittäin painavasta syystä, kuten armeija, äitiysloma, opiskelu/oleskelu ulkomailla tai väliaikainen muutto toiselle paikkakunnalle tai terveydellinen syy. Välivuosi anotaan koko lukuvuodeksi, mutta perustellusta syystä myös välilukukausi on mahdollinen.

Jatkoilmoittautumislomakkeella valitse ensin Jatkan opintoja, sitten Anon muutoksia, valitse Välivuosi ja täydennä tekstikenttään hakemuksesi. Rehtori tekee päätöksen välivuoden myöntämisestä oppilaan anomuksen perusteella. Välivuosi myönnetään vain kerran opintojen aikana.

Lopettaminen

Lopetusilmoitus tehdään jatkoilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli oppilas ilmoittaa jatkavansa, ja myöhemmin kesken lukuvuoden ilmoittaa lopettavansa, peritään oppilaalta koko lukuvuoden maksu, eikä lukuvuosimaksua hyvitetä. Kesken lukuvuoden lopettamisesta ilmoitetaan sähköpostitse kansliaan . Lopettamisesta on hyvä keskustella myös opettajan kanssa etukäteen. Opettajalle ilmoittaminen ei kuitenkaan riitä ilmoitukseksi opintojen lopettamisesta.

Lukuvuosimaksut lukuvuonna 2024–2025

Maksut koskevat koko lukuvuotta, eli maksu kattaa sekä syys- että kevätlukukauden. Lukuvuosimaksut ja soitinlainat laskutetaan kahdessa erässä. Lukuvuosimaksu kattaa pääaineen lisäksi myös musiikin hahmotusaineiden opinnot sekä yhteismusisoinnin.

Pääaine 920€/ lukuvuosi (460€/ lukukausi)

Sivuaine

15min 260€/lukuvuosi (130€/lukukausi)

30min 500€/lukuvuosi (250€/lukukausi)

45min 730€/lukuvuosi (365€/lukukausi)

Välivuosi 65€

Soitinlaina 135€/lukuvuosi (67,5€/lukukausi)

Sisaralennus 90€/lukuvuosi (45€/lukukausi)

Laskut lähetetään sähköpostitse ensisijaiselle huoltajalle merkittyyn sähköpostiin. Laskulle on mahdollista sopia myös toinen saaja. Laskulle voi tarvittaessa sopia maksujärjestelyn. Mikäli lukukausimaksu jää maksamatta, opintoja ei voida jatkaa.

Maksuhuojennukset ja vapaaoppilaspaikat

Musiikkiopisto haluaa tukea harrastuksen jatkuvuutta tarjoamalla mahdollisuuden maksusuunnitelmaan, maksuhuojennukseen tai vapaaoppilaspaikkaan.

Maksusuunnitelmat tehdään laskukohtaisesti sen jälkeen, kun olet saanut laskun. Jokaiselle laskulle on pyydettävä maksusuunnitelma erikseen.

Mikäli haluat anoa maksuhuojennusta tai vapaaoppilaspaikkaa, rastita lomakkeelta kohta “haen maksuhuojennusta” tai “haen vapaaoppilaspaikkaa”. Tämän lisäksi sinun tulee täyttää kysely anomusperusteista, joka lähetetään sinulle sähköpostitse toukokuun alussa, ja joka tulee olla täytettynä 15.5.2024 mennessä. Tämän jälkeen lähetettyjä vastauksia ei huomioida, ja anomus raukeaa. Päätökset maksuhuojennuksista ja vapaaoppilaspaikoista tiedotetaan juhannukseen mennessä.

Jatkoilmoittautuminen on mahdollista tehdä ehdollisesti, jos jatkamispäätökseen vaikuttaa tieto maksuhuojennuksesta. Mainitse anomusperusteiden kyselyssä, mikäli opintoja ei ole mahdollista jatkaa ilman maksuhuojennusta.

Tuntisuositukset

Opettajat voivat antaa oppilaille jatkoilmoittautumista varten tuntisuosituksia, joiden avulla oppilas näkee helposti, mikä ryhmä olisi hänelle sopiva seuraavana lukuvuonna. Tuntisuosituksen koskevat lähinnä muharyhmiin ilmoittautumista. Tuntisuositus näkyy ryhmävalikossa ryhmän nimen alla tekstinä “Opettajasi suosittelema”.

Esimerkkikuva Eepoksen ryhmäsuositusmerkinnästä

Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotusaineisiin eli muhaan (ent. mupe eli musiikin perusteet) ilmoittaudutaan jatkoilmoittautumisen yhteydessä. Muha aloitetaan yleensä 9-10-vuotiaana. Opettaja ohjaa oppilaan musiikin hahmotusaineiden ryhmiin opintojen sopivassa vaiheessa. Muhaopinnot ovat olennainen osa taiteen perusopetuksen opintoja.

Musiikin hahmotusaineissa edetään seuraavasti:

Musiikin hahmotusaineiden perusopinnot

  1. vuosi: muha 1 (45 min/vko, muut perusopintojen muhatunnit 60 min/vko)
  2. vuosi: muha 2 (ent. muha 1-2)
  3. vuosi: muha 3 (ent. muha 2-3)
  4. vuosi: muha 4 (ent. muha 3, kevätlukukauden sisältö valinnainen)
  5. vuosi: muha 5 valinnainen (60 min/vko syys- TAI kevätlukukaudella) ja musiikkitieto eli YMT (90 min/vko syys- TAI kevätlukukaudella)

Musiikin hahmotusaineiden syventävät opinnot

  1. vuosi: Muha syventävät 1 (90 min/vko)
  2. vuosi: Muha syventävät 2 (kaksi puolen vuoden valinnaiskurssia 90 min/vko, mahdollista valita myös muista musiikkiopistoista)

Voit tarkistaa oman nykyisen ryhmäsi kirjautumalla Eepokseen, nykyiset opinnot näkyvät sivun oikeassa reunassa kohdassa Nykyiset opinnot. Eepoksessa näet nyt  opettajan seuraavaksi vuodeksi sinulle suositteleman ryhmän. Jos aika ei sovi, voit ilmoittautua toiseen samantasoiseen ryhmään. Jos et ole vielä varma syksyn aikatauluista, ilmoittaudu kuitenkin johonkin oman tasosi ryhmään.

Suosittelemme musiikkiluokkalaisia hakeutumaan 4. luokalta alkaen KMO:n muha 2 -ryhmiin, vaikka omalla luokalla olisikin musiikin perusteiden opetusta. Asiasta kannattaa keskustella muha-opettajien kanssa.

Muha piano -ryhmät on tarkoitettu piano- ja harmonikkaoppilaille. Piano- ja harmonikkaoppilaat voivat kuitenkin osallistua mihin tahansa ryhmiin. Myös muut oppilaat voivat osallistua pianoryhmiin, mikäli muiden ryhmien ajat eivät sovi.

Sellomuhat on tarkoitettu ainoastaan sello-oppilaille.

Syksyllä opetuksen alkaessa muharyhmiin voidaan tehdä vielä muutoksia. Tärkeintä on siis ilmoittautua oman tasonsa ryhmään, vaikka joutuisi syksyllä vaihtamaan aikataulusyistä eri päivänä pidettävään ryhmään.

Peruslinjan muharyhmät

Tunnit pidetään Karjalatalon 3. kerroksessa.

PK= Pekka Koivisto
MH= Maija Helve

Aikataulu tasoryhmittäin:

Muha 1:
ma klo 17.15–18.00 piano (MH)
ti klo 15.00-15.45 (PK)
ke klo 17.15–18.00 (PK)

Muha 2:
ma klo 16.00–17.00 (MH)
ti klo 17.15-18.15 (PK)
ke klo 15.00–16.00 (PK)
to klo 15.00–16.00 (PK)

Muha 3:
ma klo 15.00–16.00 (MH)
ke klo 16.00–17.00 (PK)
pe klo 15.00–16.00 (PK)

Muha 4:
ti klo 16.00–17.00 (PK)
ke klo 18.00–19.00 (PK)
pe klo 16.00–17.00 (PK)

Muha 5 ja YMT:
ma klo 18.00-19.00 muha 5 valinnainen (vapaa säestys, sävellys, sovitus) (MH)
ti klo 18.15-19.15 muha 5 valinnainen (musiikkiteknologia, sävellys, sovitus) (PK)
to klo 17.00-18.30 YMT (PK)

HUOM! Muha 5 ja YMT kestävät vain yhden lukukauden, ei siis koko lukuvuotta.

Muha syventävät:
to klo 18.30-20.00 muha syventävä 1 (uudet) (PK)
pe klo 17.00-18.30 muha syventävä 2 (valinnainen) (PK)

Sellomuha:
Sellomuha 1
ti klo 15.45-16.30
Sellomuha 2
pe klo 15.30-16.15
Sellomuha 3A
ti klo 16.30-17.15
Sellomuha 3B
pe klo 16.15-17.00
Sellomuha 4
pe klo 17.00-17.45

 

Aikataulu viikonpäivittäin:

Maanantai:
klo 15-16 muha 3 (MH)
klo 16-17 muha 2 piano (MH)
klo 17.15-18 muha 1 piano (MH)
klo 18-19 muha 5 valinnainen (vapaa säestys, sävellys, sovitus) (MH)

Tiistai:
klo 15-15.45 muha 1 (PK)
klo 16-17 muha 4 (PK)
klo 17.15-18.15 muha 2 (PK)
klo 18.15-19.15 muha 5 (musiikkiteknologia, sävellys, sovitus) (PK)

Keskiviikko:
klo 15-16 muha 2 (PK)
klo 16-17 muha 3 (PK)
klo 17.15-18 muha 1 (PK)
klo 18-19 muha 4 (PK)

Torstai:
klo 15-16 muha 2 (PK)
klo 16-17 muha 3 (PK)
klo 17-18.30 YMT (PK)
klo 18.30-20 muha syventävä 1 (uudet) (PK)

Perjantai:
klo 15-16 muha 3 (PK)
klo 16-17 muha 4 (PK)
klo 17-18.30 muha syventävä 2 (valinnainen) (PK)

Kamulinjan muharyhmät

Kamu-muha 1 (uudet) to klo 15.00–15.45
Kamu-muha 2 to klo 15.45–16.45
Kamu-muha 3 ke klo 15.00–16.00
Kamu-muha 4 ke klo 16.00–17.00
Kamu-muha YMT (syyslukukausi) ke klo 17.00–18.30
Kamu-muha Biisipaja (valinnainen, kevätlukukausi) ke klo 17.00–18.00

op. Martin Gripentrog

Tukiaineet (rytmiikka- ja pianissimoryhmät)

Alle 9-vuotiaille oppilaille suosittelemme ennen musiikin hahmotusaineita osallistumista joko rytmiikkaan tai pianissimoryhmään. Pianissimoryhmät on tarkoitettu ainoastaan piano- ja harmonikkaoppilaille. Rytmiikkaryhmään voivat osallistua kaikki. Kaikista pienimmillä oppilailla on mahdollisuus osallistua rytmiikan sijaan musiikkileikkikouluun tai suzukioppilailla suzukiryhmiin.

Rytmiikka 1. luokkalaisille ke klo 16.45–17.30
Rytmiikka jatkaville ja 2.-luokkalaisille ke klo 16.00–16.45
Rytmiikka eskarilaisille/1.-luokkalaisille ke klo 17.45–18.30

Rytmiikka-ryhmiin ilmoittaudutaan jatkoilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli et tiedä, tulisiko oppilaan osallistua rytmiikkaan, keskustele asiasta opettajan kanssa.

Pianissimo aloittavat ma klo 17.00-17.45
Pianissimo jatkavat ma klo 16.15-17.00

Rytmiikka- ja pianissimoryhmiä opettaa Tytti Metsä.

Yhteismusisointi

Soittotuntien lisäksi oppilaat osallistuvat opetussuunnitelman mukaisesti yhteismusisointiin. Opettaja ohjaa oppilaan oikeaan ryhmään. Yhteismusisointiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Yhteismusisointi tapahtuu orkestereissa, yhtyeissä, kamarimusiikkikokoonpanoissa sekä säestyksessä. Suzukioppilaille on omat ryhmätunnit. Yksilöoppilaat voivat osallistua myös avoimen opetuksen ryhmiin, mikäli niissä on tilaa.

HUOM! Kaikki lukuvuoden 2024-2025 yhteismusisointiryhmien aikataulut päivitetään huhtikuun aikana, tässä vielä 23-24 aikataulut!

Peruslinjan yhtyeet ja orkesterit

Huom! Muutokset mahdollisia!

Suzukioppilaiden ryhmätunnit lukuvuonna 2023-2024

Suzukikitarat
ma klo 17.15-18.00 isot joka viikko, Karjalatalo
ma klo 18.15-19.00 pienet joka toinen viikko, Karjalatalo

Suzukisellot
Joka toinen tiistai Koskelan kirkossa:
Pienet I klo17.30-18
Pienet II klo18-18.30

Joka toinen:
Isommat klo17.30-18.30

Suzukiviulut
ti klo 17.45-18.30 vuoroviikoin opettajien ilmoittamien ryhmien mukaisesti, Karjalatalo

Suzukipianot
to klo 17.00-17.45 vuoroviikoin opettajien ilmoittamien ryhmien mukaisesti, Karjalatalo

Suzukihuilut
to klo 18.00-18.45, Karjalatalo

Suzukialttoviulut
Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa opettajan ilmoittamana ajankohtana.

Orkesterit

Jousiorkesterit:

Virtuosi futuro pe klo 16.-17. ja joka toinen lauantai 10-13 Karjalatalo/ Koskelan kirkko

Juniorivirtuoosit joka toinen lauantai klo 13-15 Koskelan kirkko
Op. Ahti Valtonen ja Kirsi Ruotsala

Puhallinorkesterit:

Puhallinryhmä ma klo 19.00-20.30 , Koskelan kirkko
Op. Risto Vilkko

A puhku ti klo ilmoitetaan myöhemmin , Karjalatalo

B puhku ti klo ilmoitetaan myöhemmin, Karjalatalo

C puhku to ilmoitetaan myöhemmin, Karjalatalo
Op. Janina Lehto

Kamulinjan yhtyeet ja orkesterit (päivitetty 2024-2025 aikatauluihin)

Huom! Muutokset mahdollisia!

UUSI: Yhtye 8-10v. ke klo 17.00-17.45 op. Saija Teirikangas

Yhtye 10-11v. pe klo 15.00.-15.45 op. Saija Teirikangas

Yhtye 12–13v. (Kettumetsä) ke klo 15.15–16.00 op. Mira Törmälä

Yhtye 14–19v. (Kansanmustikat) ke klo 18.30–19.30 op. Martin Gripentrog

Kanteleyhtye Pisarat 10-13-vuotiaille to klo 17.00–17.45 op. Aino Ruotanen

Kanteleyhtye Nohevat 13-16-vuotiaille pe klo 17.00-18.00 op. Aino Ruotanen

Perheyhtye ma klo 18.00-18.45 op. Tytti Metsä