Jatkoilmoittautumisohjeet yksilöoppilaille 2021

Tämä ohjeistus on tarkoitettu yksilöopetuksen oppilaille. Luethan ohjeet ennen jatkoilmoittautumista. Ohjeet kannattaa lukea huolellisesti, vaikka olisi tehnyt jatkoilmoittautumisen ennenkin, sillä olemme päivittäneet joitakin käytäntöjä sekä lomakkeen sisältöä viime vuodesta. Jos sinulla on kysyttävää, tai tarvitset apua jatkoilmoittautumisessa, ota yhteyttä .

Jatkoilmoittautuminen tehdään Eepoksessa 6.–23.4.21. Myös ilmoittautuminen musiikin hahmotusaineisiin ja muihin tukiaineisiin tehdään jatkoilmoittautumisen yhteydessä.

Jatkoilmoittautumisen tehdäksesi kirjaudu sisään huoltajan tai oppilaan Eepokseen osoitteessa kmo.eepos.fi. Eepos-tunnukset lähetetään keskiviikkona 31.3. ainoastaan niille huoltajille ja oppilaille, joille ei aiemmin ole luotu tunnuksia. Tunnukset lähetetään osoitteesta . Mikäli et ole saanut tunnuksia, tarkista ensin roskapostikansio. Puuttuvat tai unohtuneet tunnukset voit pyytää lähettämällä viestiä osoitteeseen . Mainitse viestissä onko kyseessä huoltajatunnus vai oppilastunnus, ja oppilastunnusta pyytäessä oppilaan nimi.

Jatkoilmoittautumista ei vielä tänä keväänä ole mahdollista tehdä Eepos-sovelluksessa.

Jatkoilmoittautuminen päättyy 23.4.2021 klo 23.59. Mikäli jatkoilmoittautumista ei tehdä, oppilaspaikka katsotaan menetetyksi. Myös välivuodella olevat oppilaat tekevät jatkoilmoittautumisen, myös siinä tapauksessa, ettei opintoja jatketa. Jos oppilas odottaa tietoa jatko-opiskelupaikasta tai opistolta anottavista maksuhuojennuksista ja tämä vaikuttaa jatkamispäätökseen, oppilas voi tehdä ehdollisen jatkoilmoittautumisen, ja ilmoittaa lopullisen päätöksensä 31.7.21 mennessä.

Mahdollisesta sivuaineesta, pääaineen vaihdosta, tunnin pituuden muutoksesta, välivuodesta tai muusta muutoksesta tulee aina keskustella myös oman opettajan kanssa ennen jatkoilmoittautumisen tekemistä. Muutokset toteutetaan ainoastaan jatkoilmoittautumisen yhteydessä, eli ei kesken lukuvuoden. Rehtori tekee päätökset kaikista muutostoiveista lukuvuosittaisten resurssien puitteissa. Päätökset muutosten hyväksymisestä tai hylkäämisestä tiedotetaan viimeistään pe 18.6.21, paitsi sivuainepäätökset, jotka tehdään viimeistään elokuussa ennen lukuvuoden alkamista.

Ennen ilmoittautumisen tekemistä: tarkista yhteystiedot!

Eepokseen merkityt yhteystiedot on tärkeää pitää ajan tasalla. Tarkistathan, että tiedot ovat ajantasaiset, ja ettei puhelinnumeroissa tai sähköpostiosoitteissa ole kirjoitusvirheitä.

Tarkistathan myös julkaisuluvat!

Pääaineen vaihtaminen

Keskustele mahdollisesta kiinnostuksestasi vaihtaa pääainetta oman opettajasi kanssa ennen jatkoilmoittautumista. Pyydä opettajalta suositus uudesta pääaineesta. Opettaja kirjaa suosituksen Eepokseen ja keskustelee tarvittaessa anottavan uuden pääaineen opettajan kanssa.

Jatkoilmoittautumislomakkeella valitse ensin Jatkan opintoja, sitten Anon muutoksia, valitse Pääaineen vaihto ja täydennä tekstikenttään anomuksesi. Rehtori tekee päätöksen pääaineen vaihtamisesta opettajan suosituksen ja oppilaan anomuksen perusteella.

Sivuaineen anominen tai lopettaminen

Sivuaine suositellaan aloitettavaksi vasta muutaman vuoden soittoharrastuksen jälkeen. Keskustele sivuaineen aloittamisesta pääaineen opettajasi kanssa ennen jatkoilmoittautumista. Pyydä opettajalta suositus sivuaineesta. Opettaja kirjaa suosituksen Eepokseen ja tarvittaessa keskustelee anottavan sivuaineen opettajan kanssa. Sivuaineeksi voi anoa myös ylimääräisen musiikin hahmotusaineen, säveltämisen tai vapaan säestyksen. Piano-oppilaat saavat yhden vuoden vapaata säestystä ilmaiseksi tukiaineena. Myös tällöin tehdään sivuaineanomus.

Jatkoilmoittautumislomakkeella valitse ensin Jatkan opintoja, sitten Jatkan, ja valitse myöhemmin lomakkeella, mitä sivuainetta haet, ja kirjoita vapaaseen tekstikenttään hakemuksesi. Rehtori tekee päätöksen sivuaineesta opettajan suosituksen ja oppilaan anomuksen perusteella.

Mikäli oppilas haluaa lopettaa sivuaineen (tai yhden useammasta sivuaineesta), mutta jatkaa pääainetta, valitse jatkoilmoittautumislomakkeelta ensin Jatkan opintoja, sitten opintokohtaisesti jatkettavalle opinnolle Jatkan ja lopetettavalle opinnolle Lopetan opinnon. Jos oppilas ilmoittaa jatkavansa sivuaineopintojaan, mutta myöhemmin lukuvuoden aikana ilmoittaa lopettavansa sivuaineen, peritään sivuainemaksu koko lukuvuodelta.

Tunnin pituuden muutos

Keskustele tunnin pituuden muuttamisesta opettajan kanssa ennen jatkoilmoittautumista. Myös opettaja voi ehdottaa tunnin pidennystä opintojen edetessä. Soittotunnin pituus on 30min, 45min tai 60min. Opettaja kirjaa suosituksen tunnin pituuden muuttamisesta Eepokseen.

Jatkoilmoittautumislomakkeella valitse ensin Jatkan opintoja, sitten Anon muutoksia, valitse Tunnin pituuden muutos ja täydennä tekstikenttään anomuksesi. Rehtori tekee päätöksen tunnin pituuden muuttamisesta opettajan suosituksen ja oppilaan anomuksen perusteella.

Välivuosi

Välivuosi myönnetään ainoastaan yksilöoppilaille erittäin painavasta syystä, kuten armeija, äitiysloma, opiskelu/oleskelu ulkomailla tai väliaikainen muutto toiselle paikkakunnalle. Välivuosi anotaan koko lukuvuodeksi.

Jatkoilmoittautumislomakkeella valitse ensin Jatkan opintoja, sitten Anon muutoksia, valitse Välivuosi ja täydennä tekstikenttään hakemuksesi. Rehtori tekee päätöksen välivuoden myöntämisestä oppilaan anomuksen perusteella. Välivuosi myönnetään vain kerran opintojen aikana.

Lopettaminen

Lopetusilmoitus tehdään jatkoilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli oppilas ilmoittaa jatkavansa, ja myöhemmin kesken lukuvuoden ilmoittaa lopettavansa, peritään oppilaalta koko lukuvuoden maksu, eikä lukuvuosimaksua hyvitetä. Kesken lukuvuoden lopettamisesta ilmoitetaan sähköpostitse kansliaan . Lopettamisesta on hyvä keskustella myös opettajan kanssa etukäteen.

Lukuvuosimaksut lukuvuonna 2021–2022

Maksut koskevat koko lukuvuotta, eli maksu kattaa sekä syys- että kevätlukukauden. Lukuvuosimaksut ja soitinlainat laskutetaan kahdessa erässä. Lukuvuosimaksu kattaa pääaineen lisäksi myös musiikin hahmotusaineiden opinnot sekä yhteismusoinnin.

Pääaine 840€

Sivuaine

15min 240€

30min 470€

45min 700€

Välivuosi 60€

Soitinlaina 120€

Sisaralennus 100€

Laskut lähetetään sähköpostitse ensisijaiselle huoltajalle merkittyyn sähköpostiin. Laskulle voi tarvittaessa sopia maksujärjestelyn. Mikäli lukukausimaksu jää maksamatta, opintoja ei voida jatkaa.

Maksuhuojennukset ja vapaaoppilaspaikat

Musiikkiopisto haluaa tukea harrastuksen jatkuvuutta tarjoamalla mahdollisuuden maksusuunnitelmaan, maksuhuojennukseen tai vapaaoppilaspaikkaan.

Maksusuunnitelmat tehdään laskukohtaisesti sen jälkeen, kun olet saanut laskun.

Mikäli haluat anoa maksuhuojennusta tai vapaaoppilaspaikkaa, rastita lomakkeelta kohta “haen maksuhuojennusta” tai “haen vapaaoppilaspaikkaa”.

Maksuhuojennuksia ja vapaaoppilaspaikkoja haetaan rehtorille osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse su 9.5.2021 mennessä. Jatkoilmoittautuminen on mahdollista tehdä ehdollisesti, jos jatkamispäätökseen vaikuttaa tieto maksuhuojennuksesta. Mainitse viestissäsi, mikäli opintoja ei ole mahdollista jatkaa ilman maksuhuojennusta.

Tuntisuositukset

Opettajat voivat antaa oppilaille jatkoilmoittautumista varten tuntisuosituksia, joiden avulla oppilas näkee helposti, mikä ryhmä olisi hänelle sopiva seuraavana lukuvuonna. Tuntisuosituksen koskevat lähinnä muharyhmiin ilmoittautumista. Tuntisuositus näkyy ryhmävalikossa ryhmän nimen alla tekstinä “Opettajasi suosittelema”.

Esimerkkikuva Eepoksen ryhmäsuositusmerkinnästä

Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotusaineisiin eli muhaan (ent. mupe eli musiikin perusteet) ilmoittaudutaan jatkoilmoittautumisen yhteydessä. Muha aloitetaan yleensä 9-10-vuotiaana. Opettaja ohjaa oppilaan musiikin hahmotusaineiden ryhmiin opintojen sopivassa vaiheessa.

Musiikin hahmotusaineissa edetään seuraavasti:

Musiikin hahmotusaineiden perusopinnot

  1. vuosi: muha 1 (45 min/vko, muut perusopintojen muhatunnit 60 min/vko)
  2. vuosi: muha 2 (ent. muha 1-2)
  3. vuosi: muha 3 (ent. muha 2-3)
  4. vuosi: muha 4 (ent. muha 3, kevätlukukauden sisältö valinnainen)
  5. vuosi: muha 5 valinnainen (60 min/vko syys- TAI kevätlukukaudella) ja musiikkitieto eli YMT (90 min/vko syys- TAI kevätlukukaudella)

Musiikin hahmotusaineiden syventävät opinnot

  1. vuosi: Muha syventävät 1 (90 min/vko)
  2. vuosi: Muha syventävät 2 (kaksi puolen vuoden valinnaiskurssia 90 min/vko, mahdollista valita myös muista musiikkiopistoista)

Voit tarkistaa oman nykyisen ryhmäsi kirjautumalla Eepokseen, nykyiset opinnot näkyvät sivun oikeassa reunassa kohdassa Nykyiset opinnot. Eepoksessa näet nyt  opettajan seuraavaksi vuodeksi sinulle suositteleman ryhmän. Jos aika ei sovi, voit ilmoittautua toiseen samantasoiseen ryhmään.

Suosittelemme musiikkiluokkalaisia hakeutumaan 4. luokalta alkaen KMO:n muha 2 ryhmiin, vaikka omalla luokalla olisikin musiikin perusteiden opetusta. Asiasta kannattaa keskustella muha-opettajien kanssa.

Muha piano -ryhmät on tarkoitettu piano- ja harmonikkaoppilaille. Piano- ja harmonikkaoppilaat voivat kuitenkin osallistua mihin tahansa ryhmiin. Myös muut oppilaat voivat osallistua pianoryhmiin, mikäli muiden ryhmien ajat eivät sovi.

Syksyllä opetuksen alkaessa muharyhmiin voidaan tehdä vielä muutoksia. Tärkeintä on siis ilmoittautua oman tasonsa ryhmään, vaikka joutuisi syksyllä vaihtamaan aikataulusyistä eri päivänä pidettävään ryhmään.

Peruslinjan muharyhmät

Tunnit pidetään Taivaskalliontien muhaluokassa 1. kerroksessa.

PK= Pekka Koivisto
MH= Maija Helve

Aikataulu tasoryhmittäin:

Muha 1:
ma klo 17.15–18.00 (PK)
ke klo 17.15–18.00 piano (MH)
to klo 16.00–16.45 (PK)

Muha 2:
ma klo 16.00–17.00 (PK)
ke klo 15.00–16.00 (MH)
pe klo 15.00–16.00 (PK)

Muha 3:
ma klo 15.00–16.00 (PK)
ti klo 15.00–16.00 (PK)
ke klo 16.00–17.00 (MH)
to klo 15.00–16.00 (PK)

Muha 4:
ma klo 18.00–19.00 (PK)
ti klo 16.00–17.00 (PK)
ti klo 17.15–18.15 (PK)
pe klo 16.00–17.00 (PK)

Muha 5 ja YMT:
ti klo 18.15-19.15 muha 5 valinnainen (musiikkiteknologia, sävellys, sovitus) (PK)
ke klo 18.00-19.00 muha 5 valinnainen (vapaa säestys, sävellys, sovitus) (MH)
to klo 17.00-18.30 YMT (PK)

HUOM! Muha 5 ja YMT kestävät vain yhden lukukauden, ei siis koko lukuvuotta.

Muha syventävät:
ma klo 18.30-20.00 muha syventävä 1 (uudet) (PK)
pe klo 17.00-18.30 muha syventävä 2 (valinnainen) (PK)

Aikataulu viikonpäivittäin:

Maanantai:
klo 15-16 muha 3 (PK)
klo 16-17 muha 2 (PK)
klo 17.15-18 muha 1 (PK)
klo 18-19 muha 4 (PK)

Tiistai:
klo 15-16 muha 3 (PK)
klo 16-17 muha 4 (PK)
klo 17.15-18.15 muha 4 (PK)
klo 18.15-19.15 muha 5 (musiikkiteknologia, sävellys, sovitus) (PK)

Keskiviikko:
klo 15-16 muha 2 (MH)
klo 16-17 muha 3 (MH)
klo 17.15-18 muha 1 piano (MH)
klo 18-19 muha 5 valinnainen (vapaa säestys, sävellys, sovitus)(MH)

Torstai:
klo 15-16 muha 3 (PK)
klo 16-16.45 muha 1 (PK)
klo 17-18.30 YMT (PK)
klo 18.30-20 muha syventävä 1 (uudet) (PK)

Perjantai:
klo 15-16 muha 2 (PK)
klo 16-17 muha 4 (PK)
klo 17-18.30 muha syventävä 2 (valinnainen) (PK)

Kamulinjan muharyhmät

Kamu-muha 1 (uudet) pe klo 16.00–16.45, Tilhi, Karjalatalo 2. kerros,
op. Martin Gripentrog

Kamu-muha 2 pe klo 15.00–15.45, Tilhi, Karjalatalo 2.kerros,
op. Martin Gripentrog

Kamu-muha 3 ke klo 15.00–16.00, Tilhi, Karjalatalo 2.kerros,
op. Martin Gripentrog

Kamu-muha 4 ke klo 16.00–17.00, Tilhi, Karjalatalo 2.kerros,
op. Martin Gripentrog

Kamu-muha 5 ke klo 17.00–18.00, Tilhi, Karjalatalo 2.kerros,
op. Martin Gripentrog

Tukiaineet (rytmiikka- ja pianissimoryhmät)

Alle 9-vuotiaille oppilaille suosittelemme ennen musiikin hahmotusaineita osallistumista joko rytmiikkaan tai pianissimoryhmään. Pianissimoryhmät on tarkoitettu ainoastaan piano- ja harmonikkaoppilaille. Rytmiikkaryhmään voivat osallistua kaikki.

Rytmiikka 1. luokkalaisille ke klo 15.15–16.00, Kamusali, Karjalatalo
op. Tytti Metsä

Rytmiikka 2.-luokkalaisille ke klo 16.00–16.45, Kamusali, Karjalatalo
op. Tytti Metsä

Rytmiikka eskarilaisille/1.-luokkalaisille ke klo 17.00–17.45, Kamusali, Karjalatalo
op. Tytti Metsä

Pianissimoryhmä alle kouluikäiset  ma klo 16.00–16.45, Kamusali, Karjalatalo
op. Tytti Metsä

Pianissimoryhmä aloittavat koululaiset ma klo 16.45–17.30 Kamusali, Karjalatalo
op. Tytti Metsä

Pianissimoryhmä jatkavat koululaiset ma 17.45–18.30, Kamusali, Karjalatalo
op. Tytti Metsä

Näihin ryhmiin ilmoittaudutaan jatkoilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli et tiedä, tulisiko oppilaan osallistua rytmiikkaan tai pianissimoryhmään, keskustele asiasta opettajan kanssa.

Yhteismusisointi

Soittotuntien lisäksi oppilaat osallistuvat opetussuunnitelman mukaisesti yhteismusisointiin. Opettaja ohjaa oppilaan oikeaan ryhmään. Yhteismusisointiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Yhteismusisointi tapahtuu orkestereissa, yhtyeissä, kamarimusiikkikokoonpanoissa sekä säestyksessä. Suzukioppilaille on omat ryhmätunnit. Yksilöoppilaat voivat osallistua myös avoimen opetuksen ryhmiin, mikäli niissä on tilaa.

Peruslinjan yhtyeet ja orkesterit

Suzukioppilaiden ryhmätunnit lukuvuonna 2021-2022

Suzukikitarat

ma klo 17.15-18.00 vuoroviikoin pienet ja isot

Suzukisellot

Joka toinen tiistai:
Pienet I klo17.30-18
Pienet II klo18-18.30

Joka toinen:
Isommat klo17.30-18.30

Suzukiviulut

ti klo 18.00-18.45 vuoroviikoin opettajien ilmoittamien ryhmien mukaisesti

Suzukipianot

to klo 17.00-17.45

Delfiinit ja Norpat (suzukivihot 1-2),  sekä Pingviinit (suzukivihot 3-5) vuoroviikoin

Suzukihuilut

to klo 18.00-18.45

Suzukialttoviulut

Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa opettajan ilmoittamana ajankohtana.

Orkesterit

Orkesterien aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

Kamulinjan yhtyeet ja orkesterit

Yhtye 8–9-vuotiaille ti klo 17.00–17.45, Sifferi, Karjalatalo 3. kerros
op. Maija Karhinen-Ilo

Kanteleyhtye 1 pe klo 16.30–17.15, Karjalatalo
op. Aino Ruotanen

Kanteleyhtye syventävä pe klo 17.15–18.15, Karjalatalo
op. Aino Ruotanen

Kanteleorkesteri Satakieli ke klo 18.00–19.00, Kamusali, Karjalatalo
op. Aino Ruotanen

Yhtye 13–18-vuotiaille ke klo 19–19.45, Tilhi, Karjalatalo 2. kerros
op. Martin Gripentrog

Yhtye 10–13-vuotiaille ke klo 15.15–16.00, Väiski, Karjalatalo 3. kerros
op. Mira Törmälä