Kuuntelemisesta ja kuulluksi tulemisesta

Maailman mielenterveyspäivän 10.10. kampanjakuva, jossa teksti: Ketä sinä voisit kuunnella?