Opi musiikin tuntijaksi, taitajaksi, kokijaksi! -yhteishanke alkaa

Mandoliini ja jouhikko lepäävät harmoonin koskettimiston päällä.