Oppilaaksi hakevan opas 2020

Iloa, elämyksiä, kasvua, musiikkia!

Tervetuloa opiskelemaan Käpylän musiikkiopistoon!

Tältä sivulta löydät tietoa hakeutumisesta oppilaaksi Käpylän musiikkiopistoon – olit sitten vauvan, lapsen tai nuoren vanhempi tai itse soiton/laulun pariin haluava aikuinen. Mikäli et löydä etsimääsi tietoa tästä paketista, ota rohkeasti yhteyttä meihin, .

Ilmoittautuminen

Käpylän musiikkiopistoon ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Eepoksessa. Yksilöopetukseen valitaan opiskelijat oppilasvalinnan kautta. Muskareihin, musiikkivalmennukseen sekä avoimeen opetukseen otetaan oppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Soitinesittelytilaisuuksia tai hakuinfoja ei keväällä 2020 voida järjestää, mutta Facebook-sivuillamme ja Instagramissa voit tutustua soitinesittelyvideoihin. Lisäksi kanslioista kysymällä saat aina tuoretta tietoa opiskelun eri mahdollisuuksista, soitinvalikoimasta ja opetusmetodeista.

Kevään 2020 ilmoittautumisajat

16.4.–14.5. Ilmoittautuminen oppilasvalintaan Eepoksessa

27.4. alkaen Ilmoittautuminen muskareihin ja musiikkivalmennukseen Eepoksessa

27.4. alkaen Ilmoittautuminen avoimeen ryhmäopetukseen Eepoksessa

Kevään 2020 oppilasvalintojen aikataulu

19.–20.5. Oppilasvalinnat (etäyhteys)

29.5. Tiedotus valintapäätöksistä

10.6. Oppilaspaikan vastaanottaminen vahvistettava

Syksyn 2020 täydentävien oppilasvalintojen aikataulu

3.8.–17.8. Ilmoittautuminen täydentävään oppilasvalintaan Eepoksessa (haettavana ovat seuraavat peruslinjan soittimet:
huilu, suzukihuilu, kitara, klarinetti, laulu (klassinen, nuorille ja aikuisille), sekä saksofoni.)

20.8. Mahdolliset haastattelut

26.8. Tieto oppilasvalinnan tuloksesta lähetetään kaikille hakijoille sähköpostitse

31.8. Oppilaspaikan vastaanottaminen vahvistettava

Syksyn hakijoiden opinnot alkavat syyskuun alussa.

Opiskelu musiikkiopistossa

Käpylän musiikkiopistossa saat laadukasta musiikinopetusta korkeasti koulutettujen opettajiemme ohjauksessa. Teemme työmme lämmöllä, yhteisöllisessä ja kodikkaassa ilmapiirissä. Oppilas on aina keskiössä!

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. (Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017)

Käpylän musiikkiopistossa on valittavana kaksi linjaa: Peruslinja tarjoaa opetusta klassisen musiikin ja Kamulinja kansanmusiikin lähtökohdista. Peruslinjalla voi opiskella myös suzuki-menetelmällä.

Milloin musiikkiharrastuksen voi aloittaa?

Musiikkiharrastuksen voi aloittaa jo vauvana vauva- tai sisarusmuskarissa. Muskariryhmiä tarjotaan aina 6 ikävuoteen saakka, jonka jälkeen voi siirtyä lasten musiikkivalmennusryhmiin tai hakea opiston yksilöoppilaaksi, jos oma soitintoive on jo selvillä.

Soitonopiskelu aloitetaan tavallisesti noin 6–9-vuotiaana – soittimesta riippuen. Suzuki-menetelmässä soitonopetus voi alkaa jo 3-vuotiaana. Joissakin instrumenteissa (kuten vaskisoittimet tai klassinen laulu) opiskelun ehtii aloittaa myöhemminkin. Peruslinjan laulunopetus on suunnattu nuorille ja aikuisille, kamulinjalla laulunopiskelun voivat aloittaa myös lapset.

Avoin opetus tarjoaa opiskelumahdollisuuksia myös aikuisille laajemmin ryhmä– tai yksilötuntien muodossa.

Yksilöopetus

Käpylän musiikkiopistossa voit opiskella soittoa ja laulua joko peruslinjalla (klassiset soittimet sekä erityisesti pienimmille aloittajille suunnattu suzukiopetus) tai kansanmusiikkilinjalla.

Mitä yksilöopintoihin sisältyy?

Kaikilla linjoilla oppilas osallistuu viikoittain omalle soitto/laulutunnille. Oman tunnin pituus on opintojen alussa soittimesta ja oppilaan iästä riippuen 30 -45min. Opetusohjelmaan kuuluu solistisen pääaineen soitto/laulutuntien lisäksi yhteismusisointia, musiikin hahmotusaineita, esiintymisiä ja erilaisia projekteja oppilaan pääaineesta ja opiskelun vaiheesta riippuen.

Opinnoissa eteneminen ja taitojen kehittyminen edellyttävät myös säännöllistä harjoittelua kotona. Vanhempien tuki ja kannustaminen on etenkin aloitteleville soittajille tärkeää. Musiikkiopistossa opiskelu on siis paljon muutakin, kuin soittotunti kerran viikossa: monipuolista oppimista ja oppimisen tukemista.

Tukiaineet, musiikin hahmotusaineet (muha) sekä yleinen musiikkitieto (YMT) kuuluvat osana opiskeluun sen eri vaiheissa. Musiikin hahmotusaineet aloitetaan yleensä 9-vuotiaana, nuoremmat osallistuvat tukiaineisiin, kuten rytmiikkaan tai melodikaryhmään (piano- ja harmonikkaoppilaat).  Muha on kaikille yhteinen soitonopiskelua tukeva oppiaine, jonka tavoitteena on laajentaa oppilaiden musiikillista ymmärrystä sekä antaa valmiuksia omaehtoiseen musisointiin ja musiikin elinikäiseen harrastamiseen. Musiikin hahmotusaineissa opitaan musiikin luku- ja kirjoitustaitoa, musiikin hahmottamista kuulonvaraisesti ja notaation pohjalta sekä historian ja tyylien tuntemusta. Toiminnallinen ja käytännönläheinen oppiminen itse soittaen, laulaen ja omaa musiikkia keksien tukee opiskeltavien asioiden yhteyttä soitonopiskeluun ja kehittää käytännön muusikon taitoja.

Soitinvalikoima

Käpylän musiikkiopistossa on tarjolla laaja soitinvalikoima akustisten soitinten opetusta – sekä perinteisiä klassisen musiikin soittimia että kansansoittimia. Tutustu verkkosivustollamme peruslinjan, kamulinjan ja suzuki-opetuksen soitinvalikoimiin.

Oppilaalla tulee olla käytössään soitin myös kotiharjoittelua varten. Opistolla on rajallinen määrä vuokrattavia soittimia. Omalta opettajalta saa apua joko uuden tai käytetyn soittimen hankkimisessa. Aloittelijallakin on hyvä olla käytössään tarpeeksi laadukas soitin.

Oppilasvalinnoissa lautakunnan opettajat arvioivat aina yksilöllisesti hakijan valmiuksia aloittaa haluamansa soitin.

Yksilöopinnoissa eteneminen

Oppilas suorittaa yksilölliseen tahtiin musiikkiopintoihin sisältyviä opintokokonaisuuksia. Opintokokonaisuudesta toiseen siirtyminen sisältää aina sekä opettajan että oppilaan (itse)arviointia opinnoissa etenemisestä tai taitojen karttumisesta.

Perusopinnot ja niihin liittyvät musiikin hahmottamisen opinnot suoritettuaan oppilas saa todistuksen perusopintojen suorittamisesta. Sen jälkeen opiskelu jatkuu syventävien opintojen parissa. Syventäviin opintoihin oppilas voi valita opintokokonaisuuksia vapaammin, mutta ne sisältävät aina myös pääaineen opintoja ja musiikin hahmottamisen opintoja. Opintokokonaisuudet suoritettuaan opiskelija saa musiikkiopiston päättötodistuksen.

Musiikkiopiston päättötodistuksen saatuaan opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa tavoitteellista opiskelua musiikkiopistossa rehtorin kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Oppilasvalinnat

Ilmoittautuminen

Yksilöopetuksen oppilasvalintaan ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Eepoksessa 16.4.–14.5.2020. Vuoden 2020 poikkeustilanteesta johtuen kasvokkain tapahtuvia henkilökohtaisia soveltuvuustestejä ei tänä vuonna voida järjestää. Syksyn täydentäviin oppilasvalintoihin ilmoittaudutaan 3.–17.8. Syksyn valinnoissa haettavana ovat ainoastaan seuraavat peruslinjan soittimet: huilu, suzukihuilu, kitara, klarinetti, laulu (klassinen, nuorille ja aikuisille), sekä saksofoni. Tavoitteemme on tarjota kaikille hakijoille oppilaspaikka joko yksilöopetuksessa, valmennusryhmässä tai muussa ryhmäopetuksessa.

Kaikkia hakijoita pyydetään kirjaamaan lomakkeelle myös soitintoive 2 tai 3, jotka otamme huomioon, mikäli emme pysty tarjoamaan paikkaa ykköstoiveessa.

Hakukäytännöt keväällä ja syksyllä 2020

  1. Ilmoittaudu Eepoksessa
  2. Tee videotervehdys. jonka linkin voit lisätä ilmoittautumislomakkeelle tai jonka voit lähettää sähköpostitse tai WhatsApp-viestinä numeroon 050449 8912. Tervehdyksessä hakija kertoo vähintään nimensä, ikänsä ja sen mitä soitinta ja miksi haluaisi alkaa soittamaan. Lisäksi hakija voi halutessaan myös laulaa tai soittaa videolle (tätä suositellaan erityisesti, jos hakijalla on aiempaa soittotaustaa tai jos hakee laulua pääaineeksi ). Videon kesto voi olla 1-5 minuuttia.
  3. Saat ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi kuittauksen ilmoittautumisen onnistumisesta. Mikäli vahvistusta ei tule ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen (ks. myös roskaposti), pyydämme olemaan yhteydessä

Musiikkiopistolta ollaan sinuun yhteydessä 18.5.2020 mennessä, mikäli oppilasvalintaan liittyy lisäksi haastattelu tai tarvitsemme lisätietoja. Syksyllä yhteyttä otetaan 18.8. mennessä. Suosituimpiin soittimiin* hakijat tarvittaessa haastatellaan etäyhteyden välityksellä oppilasvalintapäivinä 19.–20.5.2020 ja syksyllä 20.8. 2020. Haastattelun yhteydessä saatetaan myös pyytää hakijalta pieniä motorisia tai rytmintoistotehtäviä, jotka osoittavat soveltuvuutta juuri kyseiseen soittimeen. * suzukiopetus ja suosituimmat soittimet (kuten piano & viulu)

Tulinko valituksi?

Oppilasvalinnan tulokset julkaistaan perjantaihin 29.5.2020 ja syksyn osalta 26.8.2020 mennessä. Valituille lähetetään sähköpostitse tiedote valituksi tulemisesta sekä linkki oppilaspaikan vastaanottamisen vahvistamista varten.

Varasijalle valituille lähetetään myös tiedote sähköpostitse varasijalle valituksi tulemisesta, sekä linkki oppilaspaikan varasijan vastaanottamisen vahvistamista varten. Myös varasija tulee hyväksyä tai hylätä viimeistään 10.6. tai 26.8.2020.

Niille hakijoille, jotka eivät tule valituksi ensi lukuvuodelle yksilöopetukseen, lähetetään myös tieto valintapäätöksestä sähköpostitse. Hakijoille pyritään osoittamaan musiikkivalmennus- tai muu ryhmä, jossa lapsi voi aloittaa musiikkiharrastuksen.

Valituksi tulleen oppilaan ohjeet

Valituksi tulleelle oppilaalle lähetetään sähköpostitse tieto valinnan tuloksesta, sekä linkki, jonka kautta oppilas ilmoittaa, ottaako oppilaspaikan vastaan vai ei. Sähköposti lähetetään osoitteesta ilmoittautumislomakkeelle ensisijaiseksi huoltajaksi merkityn huoltajan sähköpostiosoitteeseen.

Oppilaspaikan hyväksymisestä tai hylkäämisestä tulee ilmoittaa viimeistään 10.6.2020 (syksyn valintojen osalta 31.8.2020). Hyväksyessään oppilaspaikan oppilas/huoltaja sitoutuu maksamaan koko lukuvuoden lukuvuosimaksun. Jos oppilaspaikka perutaan 10.6.20 (Syksyn osalta 31.8.2020) jälkeen, lukukausimaksua ei hyvitetä.

Syyslukukauden lasku lähetetään heinäkuun alussa. Uusia oppilaita koskee kirjaamismaksu (50€), joka laskutetaan vain ensimmäisen lukuvuoden alussa. Katso tarkempi listaus lukuvuosimaksuista. Laskulle on mahdollista sopia joko eräpäivän siirto, tai maksusuunnitelma. Laskua koskevissa asioissa ota yhteyttä . Maksamattomat laskut laitetaan perintään. Mikäli oppilaalla on maksamattomia laskuja lukukauden lopussa, ei opintoja voida jatkaa seuraavana lukuvuonna.

Uusille oppilaille lähetetään juhannukseen mennessä syksyä koskeva tiedote, josta löytyy tulevan lukuvuoden tärkeimmät päivämäärät sekä loma-ajat. Lukuvuosi 2020–2021 alkaa maanantaina 17.8.2020. Soittotuntiajat sovitaan oman opettajan kanssa viimeistään edellisellä viikolla. Huomioithan, että opettajallasi on useita oppilaita, minkä vuoksi kaikille ei voida sopia soittotuntia juuri toivotulle päivälle toivottuna kellonaikana.

Syksyn täydentävissä valinnoissa valittujen oppilaiden opetus alkaa syyskuun alussa ja tuntien sopimisesta sekä muista käytännöistä tiedotetaan viikolla 36.

Musiikkivalmennus

Musiikkivalmennus on ryhmässä tapahtuvaa soiton- ja laulunopetusta 4-9-vuotiaille. Laajuudeltaan ja vaatimuksiltaan eri tyyppiset valmennusryhmät tarjoavat vaihtoehtoja musiikin harrastamisen kokeiluun musiikkiopistoympäristössä. Oppilaspaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja ryhmät käynnistyvät vuosittain elokuussa.

Laulu- ja musisointiryhmät

Laulu- ja musisointiryhmät ovat kevyin vaihtoehto harrastaa musiikkia. Lukuvuonna 2020-2021 tällaisia ryhmiä ovat uusi lapsikuoro 1.–3.-luokkalaisille ja musisointipaja 1.–2.-luokkalaisille. Näihin osallistuminen ei edellytä esim. oman instrumentin hankintaa.

Soitinvalmennus

Soitinvalmennuksen pienryhmissä harjoitellaan soittimen alkeita tuttujen laulujen ja pienten sävelmien kautta. Osallistuminen edellyttää oman soittimen hankkimista pian ryhmän alkamisen jälkeen. Apua hankintaan saa opettajalta. Valmennusryhmän koko on 4-8 oppilasta. Lukuvuonna 2020-21 tarjolla on valmennusryhmiä poikkihuilussa, kanteleessa, ukulelessa ja viulussa.

Karuselliryhmät

Karuselliryhmät on suunnattu eskarilaisille ja 1.-luokkalaisille, joita soittotaito ja musiikin harrastaminen kiinnostaa, mutta jotka eivät vielä tiedä mitä soitinta soittaisivat mieluiten. Karuselliopetus poikkeaa muusta musiikkivalmennuksesta siinä, että sen sisältö on laajempi. Viikottaisen ryhmätunnin lisäksi karuselliopetukseen kuuluu soitinesittelyjä ja -kokeiluja. Pienten kokeilujen lisäksi karusellilaiset saavat keväällä valitsemastaan soittimesta neljän soittotunnin jakson, johon sisältyy myös soitinlaina. Lukuvuosi päättyy omaan konserttiin. Ryhmäkoko on 5–8 lasta.

Karusellivuoden tavoitteena on:

  • tutustua musiikin harrastamiseen musiikkiopistoympäristössä
  • kehittää musiikillisia valmiuksia mm. laulun ja liikkeen kautta
  • tutustua erilaisiin soittimiin esittelyjen ja kokeilujen kautta
  • oppia työskentelemään ja musisoimaan ryhmässä
  • oppia harjoittelemaan myös kotona
  • saada selville onko musiikin harrastaminen oma juttu ja löytää suosikkisoitin

Lukuvuonna 2020–2021 on tarjolla neljä karuselliryhmää kahdella eri painotuksella:

Puhallinkarusellissa tutustutaan erityisesti erilaisiin puhaltimiin, kuten nokkahuilu, poikkihuilu, klarinetti, fagotti, saksofoni, pasuuna ja käyrätorvi.

Kamukarusellissa tutustutaan erityisesti kansanmusiikkilinjan soittimistoon, kuten kantele, ukulele, haitari, nokkahuilu ja viulu.

Tutustu verkkosivustollamme lukuvuoden 2020–2021 lasten musiikkivalmennusryhmiin.

Muskarit

Opistomme tarjoaa musiikkileikkikouluryhmiä alle kouluikäisille lapsille. Opetus tapahtuu Karjalatalolla (Käpylänkuja 1).  Ryhmiin ilmoittaudutaan aina koko lukuvuodeksi, eli sekä syys- että kevätlukukausille. Poikkeuksia ja keskeytyksiä sekä ilmoittautumisten peruutuksia huomioidaan ilmoittautumisehtojemme mukaisesti.

Musiikkileikkikouluryhmissä lähtökohtana on lapsi ja lapsen tapa kokea moniaistisesti. Muskareissa on monipuolista ja kokonaisvaltaista musisointia, laulua, loruttelua, rytmejä, soittoa, tanssia, syliä ja seikkailua. Musiikkia saatetaan lähestyä myös piirtämisen, maalaamisen ja askartelun kautta.

Leikkien ja laulujen kautta ollaan vahvasti kiinni tässä päivässä yhtälailla kuin kulttuuriin juurilla, sen tarinoissa ja rytmeissä. Vauvojen sekä 1–2-vuotiaiden muskareissa lapsilla on vanhempi tai hoitaja mukana. Vanhempien lasten ryhmissä sovitaan ryhmäkohtaisesti ovatko vanhemmat mukana. Sisarusryhmiin vanhempi tai hoitaja voi tulla 2–3 sisaruksen kanssa.

Kaikkiin sisarusryhmiin voi ilmoittaa mukaan myös sylivauvan. Sisarusryhmien ikärajat on määritelty sen takia, että perheet voivat halutessaan valita sopivan sisarusryhmän niin että isommat sisarukset saavat ryhmässä suurin piirtein ikäistään seuraa. Jokainen lapsi on ilmoitettava erikseen sisarusryhmiin, myös sylivauvat.

Tutustu verkkosivustollamme lukuvuoden 2020–2021 muskariryhmiin.

Avoin opetus

Opiston avoin opetus on ryhmäopetuksen osalta suunnattu aikuisille ja nuorille noin 13-vuotiaista ylöspäin ja avoimen yksilöopetuksen osalta 3-vuotiaasta lähtien kaiken ikäisille harrastajille.

Avoin ryhmäopetus

Avoimessa ryhmäopetuksessa on tavallisimmin 5–8 oppilasta ryhmässä, mutta lauluryhmissä tai yhtyeissä oppilaita voi olla enemmän. Kamulinjalle painottunut ryhmäopetus tapahtuu sekä korvakuulolta ja näyttämällä, mutta myös nuottikuvaa käytetään tukemaan oppimista. Musiikin teoriaa lähestytään käytännön esimerkein.

Ryhmiin ilmoittaudutaan aina koko lukuvuodeksi eli sekä syys- että kevätlukukaudelle. Tällä varmistetaan ryhmien jatkuvuus yli vuodenvaihteen ja oppilaiden mahdollisuus edetä opinnoissaan. Kamulinjan ryhmäopetus tapahtuu pääosin Karjalatalolla.

Tutustu verkkosivustollamme lukuvuoden 2020–2021 avoimiin ryhmiin.

Avoin yksilöopetus

Avoin yksilöopetus sisältää valitsemasi määrän (3, 10, 15 tai 35) 30–45 minuutin yksilötunteja valitsemassasi soittimessa (rajattu soitinvalikoima, joka vaihtuu vuosittain). Soittotuntiajat sovit opettajan kanssa henkilökohtaisesti. Ilmoittautuminen avoimeen yksilöopetukseen käynnistyy syksyisin.

Lukuvuosimaksut

Lukuvuosimaksu kattaa sekä syys- että kevätlukukauden. Lukuvuosimaksut laskutetaan kahdessa erässä, yksi erä syksyllä ja toinen erä alkuvuodesta.

Tarkasta sivustoltamme ajantasaiset lukuvuosimaksut. Löydät tiedon lukuvuosimaksuista myös ilmoittautumislomakkeen yhteydestä Eepoksessa.

Syksyn täydentävässä oppilasvalinnassa valituille alennettu syyslukukauden hinta on 345€, kevätlukukaudesta normaali hinta 420€. Lisäksi uusilta oppilailta peritään ensimmäisellä lukukaudella kirjaamismaksu 50€.