Jatkoilmoittautumisohjeet yksilöoppilaille kevät 2020

Tämä ohjeistus on tarkoitettu yksilöopetuksen oppilaille. Luethan ohjeet ennen jatkoilmoittautumista. Ohjeet kannattaa lukea huolellisesti, vaikka olisi tehnyt jatkoilmoittautumisen ennenkin, sillä olemme päivittäneet joitakin käytäntöjä viime vuodesta. Jos sinulla on kysyttävää, tai tarvitset apua jatkoilmoittautumisessa, ota yhteyttä .

Jatkoilmoittautuminen tehdään Eepoksessa 1.–22.4.2020. Myös yksilöoppilaiden muhailmoittautuminen (ent. mupe eli musiikin perusteet) tehdään jatkoilmoittautumisen yhteydessä.

Jatkoilmoittautumisen tehdäksesi kirjaudu sisään oppilaan Eepokseen osoitteessa kmo.eepos.fi. Eepos-tunnukset lähetetään tiistaiaamuna 31.3. ainoastaan niille oppilaille, joille ei aiemmin ole luotu tunnuksia. Tunnukset lähetetään osoitteesta . Mikäli et ole saanut tunnuksia, tarkista ensin roskapostikansio. Puuttuvat tai unohtuneet tunnukset voit pyytää lähettämällä viestiä osoitteeseen . Mainitse viestissä oppilaan nimi.

Jatkoilmoittautumisen voi tehdä myös uudessa Eepos-sovelluksessa. Katso ohjevideo sovelluksen asentamiseen ja käyttämiseen.

Jatkoilmoittautuminen päättyy 22.4.2020 klo 23:59. Mikäli jatkoilmoittautumista ei tehdä, oppilaspaikka katsotaan menetetyksi. Myös välivuodella olevat oppilaat tekevät jatkoilmoittautumisen, myös siinä tapauksessa, ettei opintoja jatketa. Jos oppilas odottaa tietoa jatko-opiskelupaikasta tai opistolta anottavista maksuhuojennuksista, ja tämä vaikuttaa jatkamispäätökseen, oppilas voi tehdä ehdollisen jatkoilmoittautumisen, ja ilmoittaa lopullisen päätöksensä 31.7.2020 mennessä.

Mahdollisesta sivuaineesta, pääaineen vaihdosta, tunnin pituuden muutoksesta, välivuodesta tai muusta muutoksesta tulee aina keskustella myös oman opettajan kanssa ennen jatkoilmoittautumisen tekemistä. Muutokset toteutetaan ainoastaan lukuvuoden alkaessa eli ei kesken lukuvuoden. Rehtori tekee päätökset kaikista muutostoiveista lukuvuosittaisten resurssien puitteissa. Päätökset muutosten hyväksymisestä tai hylkäämisestä tiedotetaan viimeistään 18.6, paitsi sivuainepäätökset, jotka tehdään viimeistään elokuun alussa.

Ennen ilmoittautumisen tekemistä: tarkista yhteystiedot!

Eepokseen merkityt yhteystiedot on tärkeää pitää ajantasalla. Tarkistathan, että tiedot ovat ajantasaiset, ja ettei puhelinnumeroissa tai sähköpostiosoitteissa ole kirjoitusvirheitä.

Tarkistathan myös julkaisuluvat!

Pääaineen vaihtaminen

Keskustele mahdollisesta kiinnostuksestasi vaihtaa pääainetta oman opettajasi kanssa ennen jatkoilmoittautumista. Pyydä opettajalta suositus uudesta pääaineesta. Opettaja kirjaa suosituksen Eepokseen ja keskustelee tarvittaessa anottavan uuden pääaineen opettajan kanssa.

Jatkoilmoittautumislomakkeella valitse ensin Jatkan opintoja, sitten Anon muutoksia, valitse Pääaineen vaihto ja täydennä tekstikenttään anomuksesi. Rehtori tekee päätöksen pääaineen vaihtamisesta opettajan suosituksen ja oppilaan anomuksen perusteella.

Sivuaineen anominen tai lopettaminen

Sivuaine suositellaan aloitettavaksi vasta muutaman vuoden soittoharrastuksen jälkeen. Keskustele sivuaineen aloittamisesta pääaineen opettajasi kanssa ennen jatkoilmoittautumista. Pyydä opettajalta suositus sivuaineesta. Opettaja kirjaa suosituksen Eepokseen ja tarvittaessa keskustelee anottavan sivuaineen opettajan kanssa. Sivuaineeksi voi anoa myös ylimääräisen musiikin hahmotusaineen, säveltämisen tai vapaan säestyksen. Piano-oppilaat saavat yhden vuoden vapaata säestystä ilmaiseksi tukiaineena. Myös tällöin tehdään sivuaineanomus.

Jatkoilmoittautumislomakkeella valitse ensin Jatkan opintoja, sitten Jatkan, ja valitse myöhemmin lomakkeella, mitä sivuainetta haet, ja kirjoita vapaaseen tekstikenttään hakemuksesi. Rehtori tekee päätöksen sivuaineesta opettajan suosituksen ja oppilaan anomuksen perusteella.

Mikäli oppilas haluaa lopettaa sivuaineen (tai yhden useammasta sivuaineesta), mutta jatkaa pääainetta, valitse jatkoilmoittautumislomakkeelta ensin Jatkan opintoja, sitten opintokohtaisesti jatkettavalle opinnolle Jatkan ja lopetettavalle opinnolle Lopetan opinnon. Jos oppilas ilmoittaa jatkavansa sivuaineopintojaan, mutta myöhemmin lukuvuoden aikana ilmoittaa lopettavansa sivuaineen, peritään sivuainemaksu koko lukuvuodelta.

Tunnin pituuden muutos

Keskustele tunnin pituuden muuttamisesta opettajan kanssa ennen jatkoilmoittautumista. Myös opettaja voi ehdottaa tunnin pidennystä opintojen edetessä. Soittotunnin pituus on 30min, 45min tai 60min. Opettaja kirjaa suosituksen tunnin pituuden muuttamisesta Eepokseen.

Jatkoilmoittautumislomakkeella valitse ensin Jatkan opintoja, sitten Anon muutoksia, valitse Tunnin pituuden muutos ja täydennä tekstikenttään anomuksesi. Rehtori tekee päätöksen tunnin pituuden muuttamisesta opettajan suosituksen ja oppilaan anomuksen perusteella.

Välivuosi

Välivuosi myönnetään ainoastaan yksilöoppilaille erittäin painavasta syystä, kuten armeija, äitiysloma, opiskelu/oleskelu ulkomailla tai väliaikainen muutto toiselle paikkakunnalle. Välivuosi anotaan koko lukuvuodeksi.

Jatkoilmoittautumislomakkeella valitse ensin Jatkan opintoja, sitten Anon muutoksia, valitse Välivuosi ja täydennä tekstikenttään hakemuksesi. Rehtori tekee päätöksen välivuoden myöntämisestä oppilaan anomuksen perusteella. Välivuosi myönnetään vain kerran opintojen aikana.

Lopettaminen

Lopetusilmoitus tehdään jatkoilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli oppilas ilmoittaa jatkavansa, ja myöhemmin kesken lukuvuoden ilmoittaa lopettavansa, peritään oppilaalta koko lukuvuoden maksu, eikä lukuvuosimaksua hyvitetä. Kesken lukuvuoden lopettamisesta ilmoitetaan sähköpostitse kansliaan . Lopettamisesta on hyvä keskustella myös opettajan kanssa etukäteen.

Lukuvuosimaksut lukuvuonna 2020-2021

Maksut koskevat koko lukuvuotta, eli maksu kattaa sekä syys- että kevätlukukauden. Lukuvuosimaksut ja soitinlainat laskutetaan kahdessa erässä.

Pääaine 840€

Sivuaine

15min 240€

30min 470€

45min 700€

Välivuosi 60€

Soitinlaina 120€

Sisaralennus 100€

Laskut lähetetään sähköpostitse ensisijaiselle huoltajalle merkittyyn sähköpostiin. Laskulle voi tarvittaessa sopia maksujärjestelyn. Mikäli lukukausimaksu jää maksamatta, opintoja ei voida jatkaa.

Maksuhuojennukset ja vapaaoppilaspaikat

Musiikkiopisto haluaa tukea harrastuksen jatkuvuutta tarjoamalla mahdollisuuden maksusuunnitelmaan, maksuhuojennukseen tai vapaaoppilaspaikkaan.

Maksusuunnitelmat tehdään laskukohtaisesti sen jälkeen, kun olet saanut laskun.

Mikäli haluat anoa maksuhuojennusta tai vapaaoppilaspaikkaa, rastita lomakkeelta kohta “haen maksuhuojennusta” tai “haen vapaaoppilaspaikkaa”.

Maksuhuojennukset/vapaaoppilaspaikat anotaan kerran vuodessa keväisin jatkoilmoittautumisen yhteydessä, ellei toisin tiedoteta. Jatkoilmoittautuminen on mahdollista tehdä ehdollisesti, jos jatkamispäätökseen vaikuttaa tieto maksuhuojennuksesta. Mainitse viestissäsi, mikäli opintoja ei ole mahdollista jatkaa ilman maksuhuojennusta.

Tuntisuositukset

Opettajat voivat tänä vuonna antaa oppilaille jatkoilmoittautumista varten tuntisuosituksia, joiden avulla oppilas näkee helposti, mikä ryhmä olisi hänelle sopiva seuraavana lukuvuonna. Tänä keväänä suosituksen koskevat lähinnä muharyhmiin ilmoittautumista. Tuntisuositus näkyy ryhmävalikossa ryhmän nimen alla tekstinä “Opettajasi suosittelema”.

Esimerkkikuva Eepoksen ryhmäsuositusmerkinnästä

Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotusaineisiin eli muhaan (ent. mupe eli musiikin perusteet) ilmoittaudutaan tänä vuonna jatkoilmoittautumisen yhteydessä. Muha aloitetaan yleensä 9-10-vuotiaana. Opettaja ohjaa oppilaan musiikin hahmotusaineiden ryhmiin opintojen sopivassa vaiheessa.

Kaikki muha-ryhmät siirtyvät elokuussa uuteen opetussuunnitelmaan, ja sen myötä ryhmät on nimetty uudelleen. Aloittavien muha 1 -ryhmä on edelleen muha 1, mutta muha 1-2 on muha 2, muha 2-3 on muha 3 jne. Muha syventävät 1 on tarkoitettu niille, jotka aloittavat syventävät opinnot (ent. musiikkiopistotaso), ja Muha syventävät 2 niille, jotka ovat käyneet jo syventävät 1 -kurssin tai jonkin aikaisemman musiikkiopistotason kurssin (esim. Solfa I tai Harmoniaoppi).

Musiikin hahmotusaineissa edetään seuraavasti:

Musiikin hahmotusaineiden perusopinnot

1. vuosi: muha 1 (45 min/vko, muut perusopintojen muhatunnit 60 min/vko)

2. vuosi: muha 2 (ent. muha 1-2)

3. vuosi: muha 3 (ent. muha 2-3)

4. vuosi: muha 4 (ent. muha 3, kevätlukukauden sisältö valinnainen)

5. vuosi: muha 5 valinnainen (60 min/vko syys- TAI kevätlukukaudella) ja musiikkitieto eli YMT (90 min/vko syys- TAI kevätlukukaudella)

Musiikin hahmotusaineiden syventävät opinnot

1. vuosi: Muha syventävät 1 (90 min/vko)

2. vuosi: Muha syventävät 2 (kaksi puolen vuoden valinnaiskurssia 90 min/vko, mahdollista valita myös muista musiikkiopistoista)

Voit tarkistaa oman nykyisen ryhmäsi kirjautumalla Eepokseen, nykyiset opinnot näkyvät sivun oikeassa reunassa kohdassa Nykyiset opinnot. Eepoksessa näet nyt  opettajan seuraavaksi vuodeksi sinulle suositteleman ryhmän. Jos aika ei sovi, voit ilmoittautua toiseen samantasoiseen ryhmään.

Suosittelemme musiikkiluokkalaisia hakeutumaan 4. luokalta alkaen KMO:n muha 2 ryhmiin, vaikka omalla luokalla olisikin musiikin perusteiden opetusta. Asiasta kannattaa keskustella muha-opettajien kanssa.

Muha piano -ryhmät on tarkoitettu piano- ja harmonikkaoppilaille. Piano- ja harmonikkaoppilaat voivat kuitenkin osallistua mihin tahansa ryhmiin. Myös muut oppilaat voivat osallistua pianoryhmiin, mikäli muiden ryhmien ajat eivät sovi.

Syksyllä opetuksen alkaessa muharyhmiin voidaan tehdä vielä muutoksia. Tärkeintä on siis ilmoittautua oman tasonsa ryhmään, vaikka joutuisi syksyllä vaihtamaan aikataulusyistä eri päivänä pidettävään ryhmään.

Peruslinjan muharyhmät

Kamulinjan muharyhmät

Kamu-muha 1 (uudet) pe klo 15.00–15.45, Sifferi, Karjalatalo
op. Martin Gripentrog

Kamu-muha 2 ke klo 15.00–16.00, Sifferi, Karjalatalo
op. Joonas Ojajärvi/Martin Gripentrog

Kamu-muha 3 ke klo 16.00–17.00, Sifferi, Karjalatalo
op. Joonas Ojajärvi/Martin Gripentrog

Kamu-muha 4/YMT ke klo 17.00–18.00, Sifferi, Karjalatalo
op. Joonas Ojajärvi/Martin Gripentrog

Tukiaineet (rytmiikka- ja melodikaryhmät)

Alle 9-vuotiaille oppilaille suosittelemme ennen musiikin hahmotusaineita osallistumista joko rytmiikkaan tai melodikaryhmään. Melodikaryhmät on tarkoitettu ainoastaan piano- ja harmonikkaoppilaille. Rytmiikkaryhmään voivat osallistua kaikki.

Rytmiikka 1.–2.-luokkalaisille ke klo 15.15–16.00, Kamusali, Karjalatalo
op. Tytti Metsä

Rytmiikka 1.–2.-luokkalaisille ke klo 16.00–16.45, Kamusali, Karjalatalo
op. Tytti Metsä

Rytmiikka eskarilaisille/1.-luokkalaisille ke klo 17.00–17.45, Kamusali, Karjalatalo
op. Tytti Metsä

Melodikaryhmä alle kouluikäiset ma klo 16.00–16.40, Sifferi, Karjalatalo
op. Tytti Metsä

Melodikaryhmä aloittavat koululaiset ma klo 16.45–17.25 Sifferi, Karjalatalo
op. Tytti Metsä

Melodikaryhmä jatkavat eskarit ja koululaiset ma 17.30–18.10, Sifferi, Karjalatalo
op. Tytti Metsä

Näihin ryhmiin ilmoittaudutaan jatkoilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli et tiedä, tulisiko oppilaan osallistua rytmiikkaan tai melodikaryhmään, keskustele asiasta opettajan kanssa.

Yhteismusisointi

Soittotuntien lisäksi oppilaat osallistuvat opetussuunnitelman mukaisesti yhteismusisointiin. Opettaja ohjaa oppilaan oikeaan ryhmään. Yhteismusisointiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Yhteismusisointi tapahtuu orkestereissa, yhtyeissä, kamarimusiikkikokoonpanoissa sekä säestyksessä. Suzukioppilaille on omat ryhmätunnit. Yksilöoppilaat voivat osallistua myös avoimen opetuksen ryhmiin, mikäli niissä on tilaa.

Peruslinjan yhtyeet ja orkesterit

Suzukioppilaiden ryhmätunnit lukuvuonna 2020-2021

Ryhmien aikataulut ilmoitetaan myöhemmin, mutta ne noudattelevat pääsääntöisesti lukuvuoden 2019–2020 aikatauluja.

Orkesterit

Orkesterien aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

Kamulinjan yhtyeet ja orkesterit

Kanteleyhtye 11-kieliset pe klo 16.oo–16.45 Sifferi, Karjalatalo
op. Emmi Kujanpää

Kanteleyhtye pe klo 17.30–18.30 Sifferi, Karjalatalo
op. Emmi Kujanpää

Kitarabändi 12–17-vuotiaille ke klo 19–19.45 Sifferi, Karjalatalo
op. Joonas Ojajärvi/Martin Gripentrog

Yhtye 10–13-vuotiaille ke klo 15.15–16.00, Väiski, Karjalatalo
op. Mira Törmälä