Kaiken ikäisten kielikylpymuskari - Språkbad för alla äldrar

 

Käpylän musiikkiopisto järjestää keväällä 2019 kielikylpymuskarin, johon ovat tervetulleita kaikenikäiset vauvasta vaariin! Opetus tapahtuu ensisijaisesti ruotsiksi, mutta myös suomenkieliset lapset tai perheet voivat osallistua, sillä muskari toimii sovelletulla språkbad-kielikylpy -periaatteella. Muskarissa on monipuolista ja kokonaisvaltaista musisointia, laulua, loruttelua, rytmejä, soittoa, tanssia, syliä ja seikkailua. Opettajana toimii varhaisiän musiikkipedagogi Susanna Jyllinmaa.

 

Muskari pidetään maanantaisin 4.2.-13.5.2019 klo 10.15-11 Folkhälsanin Helenahemmetin 2. kerroksen salissa osoitteessa Pohjolankatu 42. Opetusta ei ole talvilomaviikolla (ma 18.2.) eikä 2. pääsiäispäivänä (ma 22.4.). Opetuskertoja on siis yhteensä 13, joista viimeinen on kevätjuhla.

 

Helenahemmetin senioreilla on vapaa osallistumismahdollisuus muskariin. Tämä muskari onkin siis oiva tilaisuus myös sukupolvien väliselle kohtaamiselle! Muskaritunnin jälkeen lasten kanssa voi halutessaan jäädä Helenahemmetin senioreiden seuraan viettämään aikaa. Samassa tilassa on saatavilla myös lounasta klo 11:30 alkaen, johon talon ulkopuoliset voivat osallistua omakustanteisesti.

 

Muskariin voi tuoda yli 4-vuotiaan lapsen osallistumaan yksin, alle 4-vuotiaille oma aikuinen mukaan. Muskariin voi myös tulla koko perhe. Hinta 75€/ lapsi, ensimmäisen lapsen jälkeen sisarukset 50€/ lapsi.

 

Ilmoittaudu Eepoksessa. Ilmoittautuminen suljetaan tiistaina 29.1. klo 10.

 

 

 

Kom med på språkbadsmusiklekis för alla åldrar!

 

Kottby musikinstitut ordnar under våren 2019 språkbadsmusiklekis. Alla är välkomna, såväl spädbarn som seniorer!  Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men också finskspråkiga barn och familjer får gärna komma med, eftersom musiklekis använder sig av språkbadsprincipen. Musiklekis har mångsidigt program och musicerande. Vi sjunger, har famnramsor, spelar instrument, dansar och går på olika äventyr. Som lärare fungerar småbarns musikpedagog Susanna Jyllinmaa.

Musiklekis hålls måndagar 4.2.-13.5.2019 kl. 10.15-11 i Folkhälsan Blomsterfondens stora matsal  på andra våningen. Adressen är Pohjolagatan 42, Kottby. Folkhälsan Blomsterfondens seniorer har möjlighet att delta i musiklekis. Musiklekis är ett ypperligt tillfälle för olika generationer att träffas! Efter musiklekis får alla gärna stanna och umgås. I samma utrymme finns det även möjlighet att äta lunch på egen bekostnad fr.o.m. kl. 11.30.

Barn över 4 år kan delta i musiklekis ensam, medan barn under 4 år kan delta med en förälder. Till musiklekis får också hela familjen komma. Pris 75€/barn, efter första barnet, syskon 50€/barn.

Anmäla i Eepos. Anmälning stängs tisdagen den 29.1. kl 10.